Wyróżnione funkcje

Określenie wymagań

Czy system PMDC nadaje się do planowanych zastosowań? Jakie masz oczekiwania względem rozwoju? Gdzie zainstalujesz centrum przetwarzania danych? Czy zintegrujesz je z już istniejącymi systemami?

Planowanie

Opracowany plan powinien pozostawiać pewien margines swobody i uwzględniać różne rozwiązania techniczne. Należy także zadbać, by był skalowalny — dzięki czemu zaspokoił zarówno bieżące, jak i przyszłe potrzeby — oraz umożliwiał integrację z istniejącymi lub nowymi zasobami.

Rozwiązanie pod klucz

Oferowane rozwiązanie obejmuje zaplanowanie miejsca instalacji, uzyskanie niezbędnych zezwoleń, przygotowanie ośrodka do instalacji i jej przeprowadzenie, integrację z istniejącymi lub nowymi zasobami oraz możliwość adaptacji wdrożenia pod kątem estetyki przestrzeni kampusu.

Testy rozruchowe i modernizacja ośrodków

Zajmujemy się relokacją i migracją sprzętu IT, szkoleniami dla klientów rozwiązań, bieżącą konserwacją i koordynowaniem usług.

Zobacz także

Dowiedz się więcej o usługach IBM Site, Facilities and Data Center Services

IBM Data Center Strategy

Usługi strategiczne i planistyczne optymalizują zasoby centrum przetwarzania danych.

Dowiedz się więcej

IBM Cloud Resiliency Application and IT Discovery

Automatyzacja logicznego wykrywania zasobów IT w hybrydowych środowiskach IT.

Dowiedz się więcej