Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Prescriptive Quality on Cloud pozwala skuteczniej wykrywać oraz szeregować problemy z jakością, wcześniej niż tradycyjne techniki oferowane przez system kontroli statystycznej. To rozwiązanie opracowane dla obszarów przedsiębiorstw odpowiedzialnych za kontrolę jakości całego łańcucha dostaw i procesu wytwarzania. Zwiększa wydajność produkcji, maksymalizuje przepustowość i ogranicza ogólne koszty ponoszone w związku z niską jakością.
IBM Prescriptive Quality

Niski wskaźnik fałszywych alarmów

Zaawansowane algorytmy statystyczne wykrywają stopniowo nasilające się problemy z jakością (nie wywołując przy tym fałszywych alarmów) i powiadamiają o problemach z jakością na każdym etapie procesu wytwarzania lub produkcji.

Wczesne wykrywanie problemów z jakością

W porównaniu do tradycyjnych metod procesu kontroli statystycznej umożliwia wcześniejsze wykrywanie problemów z jakością procesów i produktów.

Monitorowanie jakości produktów

Ocena jakości materiałów lub komponentów pozwalająca zapobiec wykorzystaniu materiałów niespełniających wyznaczonych standardów. Określa, czy specyfikacja komponentów lub produktów wytwarzanych na kluczowym etapie odpowiada ustalonym normom.

Monitorowanie jakości procesów

Monitorowanie poszczególnych etapów produkcji pozwala określić, czy sprzęt jest prawidłowo skalibrowany. Określa, czy wejściowe i wyjściowe dane procesowe mieszczą się w wyznaczonych granicach. I powiadamia w przypadku wystąpienia niepożądanych zmian.

Wdrożenie rozwiązania SaaS

Szybsze wdrożenie dzięki bezpiecznym centrom przetwarzania danych IBM SoftLayer, które zarządzają całą oferowaną infrastrukturą za pomocą zautomatyzowanego udostępniania aplikacji i rejestracji usług.

Najważniejsze cechy

  • Quality Early Warning System (QEWS)
  • Rozwiązanie zaprojektowane z myślą o doświadczeniu użytkownika
  • Quality Early Warning System
  • Doświadczenie użytkownika
  • Alerty z określonym priorytetem

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ilustracje produktów

Quality Early Warning System (QEWS)
Quality Early Warning System (QEWS)
Rozwiązanie zaprojektowane z myślą o doświadczeniu użytkownika
Rozwiązanie zaprojektowane z myślą o doświadczeniu użytkownika