Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® PowerSC™ to rozwiązanie zabezpieczające i wspomagające egzekwowanie wymogów bezpieczeństwa, zoptymalizowane dla środowisk wirtualnych działających na serwerach Power Systems™ w oparciu o technologię PowerVM® oraz systemy AIX® lub Linux. Mechanizmy bezpieczeństwa i egzekwowania związanych z nim wymagań należą do najważniejszych elementów systemu ochrony zwirtualizowanego centrum przetwarzania danych i infrastruktury chmurowej przed nowymi i ewoluującymi zagrożeniami. IBM w swojej koncepcji ochrony środowisk korporacyjnych na pierwszym miejscu stawia wymagania biznesowe. Takie podejście, w połączeniu z zaawansowanymi rozwiązaniami, jak np. PowerSC, czynią z IBM czołowego dostawcę rozwiązań zabezpieczających.
IBM PowerSC

Automatyzacja

Automatyzacja zabezpieczeń i egzekwowania wymagań pomaga w ograniczeniu kosztów administracji i poprawia efektywność.

Monitorowanie

System monitorowania zgodności z wymaganiami w czasie rzeczywistym alarmuje administratora o naruszeniach strategii bezpieczeństwa.

Raportowanie

Raporty dotyczące przestrzegania wymagań bezpieczeństwa przyspieszają sprawozdawczość na potrzeby audytów i ograniczają jej koszty.

Profilowanie

Prekonfigurowane profile zabezpieczeń ograniczają czasochłonność, koszt i ryzyko związane z wdrażaniem zabezpieczeń zgodnych ze standardami branżowymi.

Wizualizacja

Interfejs użytkownika dostępny przez przeglądarkę WWW prezentuje informacje o stanie przestrzegania wymogów bezpieczeństwa w centrum przetwarzania.

Najważniejsze korzyści

  • Uproszczenie zarządzania zabezpieczeniami i pomiar zgodności z wymaganiami
  • Nowy interfejs z przejrzystym ujęciem stanu przestrzegania wymagań
  • Niższe koszty administracyjne spełnienia wymagań formalnych
  • Sprawne przygotowanie do audytu systemów zwirtualizowanych
  • Mniejsza czasochłonność przygotowań do audytów bezpieczeństwa
  • Bardziej efektywne wykrywanie ekspozycji na zagrożenia