Wyróżnione funkcje

PowerHA SystemMirror for AIX Standard Edition

IBM® PowerHA® for AIX® Standard Edition obejmuje system AIX przystosowany do działania w klastrze i stanowiący strategiczny fundament dla oprogramowania Power Systems™. Umożliwia wymianę komunikatów na poziomie jądra, zarządzanie zdarzeniami i monitorowanie w koordynacji z systemami AIX. PowerHA monitoruje w klastrze liczne źródła zdarzeń mogących generować błędy programowe i sprzętowe, w tym problemy potencjalnie unieruchamiające system. Odpowiednie monitorowanie i zarządzanie zdarzeniami pozwala uniknąć problemów z planowaniem i innymi aspektami działania systemu operacyjnego.

PowerHA SystemMirror for AIX Enterprise Edition

PowerHA V7 Enterprise Edition umożliwia klientom szybkie powiększenie tradycyjnego klastra w centrum przetwarzania danych o środowisko zdalne na wypadek awarii lub katastrofy. Klaster V7 sprawia, że testowanie usuwania skutków awarii i katastrof staje się stosunkowo proste, ponieważ operator ma pełną kontrolę nad zasadami i procedurami przełączania awaryjnego.

PowerHA pureScale

PowerHA pureScale® i DB2® pureScale on Power Systems oferują nieograniczoną moc obliczeniową, nieprzerwaną dostępność i transparentność dla aplikacji. Są rozwiązaniami zaprojektowanymi z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach transakcyjnych, zarówno obecnych, jak i przyszłych. Swój niespotykany poziom dostępności osiągają dzięki zdolności kontynuowania przetwarzania mimo awarii węzła oraz zastosowaniu nadmiarowej architektury. Zwiększanie mocy obliczeniowej odbywa się bezproblemowo, ponieważ DB2 pureScale nie wymaga zmian w aplikacjach ani dostrajania bazy danych.

PowerHA SystemMirror for i Standard Edition

IBM PowerHA SystemMirror for i Standard Edition pomaga chronić newralgiczne aplikacje biznesowe przed skutkami planowanych i nieplanowanych przestojów w centrum przetwarzania danych (może działać jako rozwiązanie jednoośrodkowe z przełączaniem LUN albo w trybie synchronicznego kopiowania lustrzanego między ośrodkami). Standard Edition zapewnia niezawodny monitoring, wykrywanie awarii i zautomatyzowane odtwarzanie środowisk aplikacji biznesowych. Umożliwia monitorowanie różnych źródeł zdarzeń i zakłóceń, pozwalając na inicjowanie działań w sposób zautomatyzowany lub na żądanie operatora.

PowerHA SystemMirror for i Enterprise Edition

PowerHA SystemMirror for i Enterprise Edition oprócz wszystkich funkcji edycji Standard Edition oferuje także dodatkowe możliwości. Pakiet Enterprise Edition umożliwia włączenie do centrum przetwarzania danych trzech różnych ośrodków. PowerHA SystemMirror Enterprise Edition współpracuje z systemami pamięci masowych z rodziny DS8000 i Storwize przy użyciu technologii Metro Mirror albo Global Mirror. Zarówno edycja Enterprise edition, jak i Standard edition zarządzają też usługą IBM FlashCopy®, umożliwiając tworzenie kopii z zadanego momentu przy minimalnym wpływie na działanie aplikacji.

Zobacz także

Watson Machine Learning Accelerator

Szybsze uzyskiwanie korzyści z modeli uczenia maszynowego i głębokiego uczenia.

Dowiedz się więcej

IBM PowerVC

Rozwiązanie do zarządzania wirtualizacją i chmurą dla platformy IBM Power Systems

Dowiedz się więcej