Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Risk Service on Cloud umożliwia zarządzanie ryzykiem, zapewnia zgodność z wymogami formalno-prawnymi i pomaga w realizacji wymagań inwestorów. Ta dostępna przez interfejs WWW usługa oferuje w pakiecie dane i udostępnia narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji inwestycyjnych, a jej wdrożenie nie wiąże się z kosztami i problemami typowymi dla instalacji lokalnych. Jej interaktywny interfejs WWW integruje procesy frontowe z zapleczem analitycznym.

Konfigurowalność i elastyczność

Pozwala na dostosowanie procesów wyceny, symulacji i sprawozdawczości dotyczących aktywów i czynników ryzyka do specyficznych wymagań organizacji.

Dla wielu klas i typów aktywów

Uwzględnianie wielu różnych klas aktywów i aspektów ryzyka wśród różnorodnych czynników ryzyka, klas aktywów i strategii inwestycyjnych.

Interaktywny interfejs

Interaktywny interfejs WWW, który integruje procesy frontowe z zapleczem analitycznym.

Dane rynkowe

Stanowi solidną podstawę dla rzetelnych analiz ryzyka.

Usługa realizowana na serwerze dostawcy

Usługa zarządzania ryzykiem i sprawozdawczości realizowana na serwerze dostawcy, która pozwala organizacji skoncentrować się na podstawowej działalności biznesowej.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok