Często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego produktu.

Tak, z języka PL/I można wywoływać podprogramy w języku C/C++. Dowiedz się więcej.

Więcej informacji

Nie, IBM nie oferuje już kompilatora dla systemu Windows.

PL3 to upakowana wartość dziesiętna o długości 3 (bajtów). Odpowiada to stałej liczbie miejsc dziesiętnych (5), ponieważ jeden półbajt z 3 bajtów odpowiada za znak, a pozostałe 5 półbajtów za cyfry.

IBM File Manager zawiera taką wersję kompilatora PL/I, która jest wywoływana automatycznie. Dostępna jest poprawka PTF, która rozwiązuje ten problem:

Więcej informacji

Sprawy dotyczące PL/I można zgłaszać za pomocą umieszczonego niżej odsyłacza.

Więcej informacji