Wyróżnione funkcje

Efektywna praca z wielkimi zbiorami danych dzięki obsłudze aplikacji 64-bitowych

Kompilator umożliwia teraz tworzenie aplikacji 64-bitowych poprzez opcję LP(64). Oznacza to zniesienie ograniczeń wielkości pamięci typowych dla aplikacji 32-bitowych: aplikacja może teraz uzyskać i operować na ponad 2 GB pamięci. Poszczególne struktury i tablice także mogą mieć objętość większą niż 2 GB. Co więcej, na korzystanie z pamięci ponad dotychczasowy limit pozwalają wszystkie instrukcje i funkcje PL/I używane dotąd w aplikacjach 32-bitowych.

Obsługa XML — większa produktywność pracy i modernizacja

Kompilator oferuje teraz programistom nowe i udoskonalone funkcje wbudowane, pseudozmienne i podprogramy. Wprowadzono nowy atrybut XMLCONTENT służący do generowania tekstu XML bez znaczników.

Udoskonalona obsługa oprogramowania pośredniego dla DB2

Kompilator w szerszym zakresie obsługuje język SQL na potrzeby aplikacji DB2®. Preprocesor SQL analizuje teraz instrukcje DEFINE ALIAS, DEFINE ORDINAL i DEFINE STRUCTURE.

Większa wydajność i nowe funkcje dzięki JSON

Kompilator w większym stopniu korzysta z mechanizmu przetwarzania wektorowego i oferuje wbudowane funkcje do pracy z datami i godzinami UTC (uniwersalny czas skoordynowany) Możliwe jest także operowanie na danych JSON przy wykorzystaniu nowych atrybutów JSONNAME i JSONOMIT.

Rozbudowana obsługa rejestrowania SMF

Kompilator oferuje teraz nowy poziom rejestrowania z/OS System Management Facilities (SMF), który ogranicza pracochłonność sprawozdawczości administracyjnej, jeśli tylko zaimplementowano rejestrowanie ograniczonej mocy obliczeniowej.

Kompatybilność z programami w języku PL/I i komponentami Java

Kompilator może odbierać i wysyłać dane Java oraz operować na nich bez konieczności tłumaczenia, ponieważ obsługuje standard dziesiętnego zapisu zmiennopozycyjnego IEEE. Aby zapewnić jeszcze większą zdolność do współdziałania z komponentami Java, kompilator oferuje teraz wątkowo bezpieczną bibliotekę PL/I oraz instrukcje do obsługi wielowątkowości (ATTACH, WAIT, DETACH) w ramach obsługiwanego dialektu języka PL/I. Ponadto PL/I w pełni obsługuje łańcuchy zakończone znakiem null oraz kodowanie UTF-8.

Ułatwiona migracja

Publikacja Enterprise PL/I for z/OS® Compiler and Runtime Migration Guide zawiera wszystkie informacje potrzebne do przenoszenia istniejących aplikacji OS PL/I V2 i PL/I for MVS™ do nowego środowiska wykonawczego. Migracja do nowego kompilatora umożliwia wykorzystanie w aplikacjach licznych nowych funkcji, które oferuje Enterprise PL/I for z/OS, a także przynosi wzrost wydajności.

Prace programistyczne na stacjach roboczych

Rational Developer for z Systems® udostępnia interaktywne środowisko działające na stacjach roboczych, w którym można wygodnie tworzyć, konserwować aplikacje i korzystać z opracowanych wcześniej komponentów. Rational Developer for z Systems obsługuje tradycyjne techniki programowania w języku PL/I, ale może również generować interfejsy usług WWW na podstawie konstrukcji języka PL/I, aby ułatwić przekształcanie istniejących aplikacji PL/I w usługi WWW.

PL/I na różnych platformach

Enterprise PL/I for z/OS należy do rodziny kompatybilnych kompilatorów, narzędzi do tworzenia aplikacji i narzędzi do konserwacji oprogramowania. Obok Enterprise PL/I for z/OS IBM oferuje kompilatory PL/I dla różnych innych platform, a także programy IBM File Manager, IBM Fault Analyzer i Debug Tool. Zalecanym środowiskiem do prac programistycznych na stacji roboczej jest Rational Developer for z Systems.

Mniejsze wykorzystanie zasobów CPU na serwerze IBM z14™

IBM Enterprise PL/I for z/OS 5.2 w mniejszym stopniu korzysta z zasobów CPU do realizacji intensywnych obliczeń na liczbach dziesiętnych — oszczędności na platformie z14 sięgają nawet 40%, a średnio wynoszą 10% (w porównaniu z takimi samymi aplikacjami skompilowanymi za pomocą Enterprise PL/I for z/OS 5.1). Tak znaczące ograniczenie wykorzystania zasobów procesora CPU uzyskano poprzez udoskonalenie optymalizacji oraz wykorzystanie nowej funkcji Vector Packed Decimal i opcji kompilatora ARCH(12).

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

IBM Enterprise PL/I for z/OS® 5.1 współdziała z obsługiwanymi wersjami następujących programów oraz z ich następnymi wersjami lub produktami równoważnymi. Więcej informacji na temat wymienionych programów, które wymagają poprawek PTF, zawiera Informator o programie.

  Wymagania sprzętowe

  Enterprise PL/I for z/OS® 5.1 działa na następujących serwerach IBM z Systems®:

  • IBM z13®
  • IBM zEnterprise® EC12 (zEC12)
  • IBM zEnterprise BC12 (zBC12)
  • IBM zEnterprise 196 (z196)
  • IBM zEnterprise 114 (z114)
  • IBM System z10™ (z10 EC, z10 BC)

  Zobacz także

  IBM Enterprise COBOL for z/OS

  Większa wydajność aplikacji o newralgicznym znaczeniu

  Dowiedz się więcej

  IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS

  Daj więcej mocy aplikacjom w języku COBOL.

  Dowiedz się więcej