Najważniejsze informacje o IBM Enterprise PL/I for z/OS

Efektywna praca z wielkimi zbiorami danych dzięki obsłudze aplikacji 64-bitowych

Kompilator umożliwia teraz tworzenie aplikacji 64-bitowych poprzez opcję LP(64). Oznacza to, że wszystkie limity dotyczące pamięci aplikacji 32-bitowych zostały zniesione, aplikacja może używać pamięci o wielkości ponad 2 GB i nią manipulować, a pojedyncze struktury i macierze mogą być większe niż 2 GB. Co więcej, na korzystanie z pamięci ponad dotychczasowy limit pozwalają wszystkie instrukcje i funkcje PL/I używane dotąd w aplikacjach 32-bitowych.

Przetwarzanie łańcuchów z obsługą kodowania UTF-16 i UTF-8

Kompilator oferuje teraz pełną obsługę kodowania UTF-16 i UTF-8. Funkcja ULENGHT zwraca liczbę znaków UTF-8 lub UTF-16 odpowiednio w łańcuchu CHAR lub WIDECHAR. PL/I for z/OS zapewnia również natywną obsługę danych UTF-8 w pozycjach danych, funkcjach wbudowanych oraz operacjach przenoszenia i porównywania, co ułatwia tworzenie nadających się do uaktualniania aplikacji, które sprawnie przetwarzają dane UTF-8.

Rozbudowana obsługa rejestrowania SMF

Kompilator oferuje teraz nowy poziom rejestrowania z/OS System Management Facilities (SMF), który ogranicza pracochłonność sprawozdawczości administracyjnej, jeśli tylko zaimplementowano rejestrowanie ograniczonej mocy obliczeniowej.

Obsługa XML — większa produktywność pracy i modernizacja

Kompilator oferuje teraz nowe i rozszerzone atrybuty, wbudowane funkcje, pseudozmienne i podprogramy, które usprawniają pracę programistów. Wprowadziliśmy atrybut XMLNAME, który pozwala na określenie nazwy nieodpowiadającej zasadom języka PL/I.

Udoskonalona obsługa oprogramowania pośredniego Db2

Kompilator usprawnia teraz pracę oprogramowania pośredniego dzięki dodatkowej obsłudze języka SQL dla aplikacji Db2®. Preprocesor SQL analizuje teraz instrukcje DEFINE ALIAS, DEFINE ORDINAL i DEFINE STRUCTURE.

Większa funkcjonalność dzięki zgodności z formatem JSON

Przy użyciu wbudowanych funkcji tekst JSON można wydobywać, generować i weryfikować bezpośrednio w kodzie PL/I. Plik JSON można wydobyć, nie wiedząc nawet, ile zawiera on wpisów. Nie trzeba się też martwić występowaniem odstępów w tekście JSON, ponieważ w razie znalezienia zostaną one pominięte.

Kompatybilność z programami w języku PL/I i komponentami Java

Kompilator może odbierać i wysyłać dane Java oraz operować na nich bez konieczności tłumaczenia, ponieważ obsługuje standard dziesiętnego zapisu zmiennopozycyjnego IEEE. Aby zapewnić jeszcze większą zdolność do współdziałania z komponentami Java, kompilator oferuje teraz wątkowo bezpieczną bibliotekę PL/I oraz instrukcje do obsługi wielowątkowości (ATTACH, WAIT, DETACH) w ramach obsługiwanego dialektu języka PL/I.

Ułatwiona migracja

W podręczniku dotyczącym kompilatora Enterprise PL/I for z/OS® i migracji środowiska wykonawczego zawarto pomocne informacje o przenoszeniu aplikacji OS PL/I V2 i PL/I for MVS™ do nowego środowiska wykonawczego. Migracja do nowego kompilatora umożliwia wykorzystanie w aplikacjach licznych nowych funkcji, które oferuje Enterprise PL/I for z/OS, a także przynosi wzrost wydajności.

Obsługa różnych platform i lokalne środowisko programistyczne

Enterprise PL/I for z/OS należy do rodziny kompatybilnych kompilatorów, narzędzi do tworzenia aplikacji i narzędzi do konserwacji oprogramowania. Oprócz rozwiązania Enterprise PL/I for z/OS w ofercie IBM można znaleźć kompilatory PL/I dla wielu innych platform, a także narzędzia IBM File Manager, IBM Fault Analyzer i Debug Tool. Zalecanym lokalnym środowiskiem programistycznym jest rozwiązanie IBM Developer for z/OS, które zapewnia interaktywną lokalną platformę do tworzenia, uaktualniania i ponownego wykorzystywania aplikacji.

Mniejsze wykorzystanie CPU w środowisku IBM z15™

Rozwiązanie IBM Enterprise PL/I for z/OS V5.3 zmniejsza wykorzystanie CPU przez aplikacje intensywnie operujące na danych dziesiętnych. Po przeniesieniu na nową platformę sprzętową aplikacje PL/I nie muszą automatycznie zacząć działać szybciej.Nowoczesne komputery mainframe IBM Z zapewniają wydajność dzięki specjalnym rozwiązaniom sprzętowym. By zmaksymalizować zwrot z inwestycji w platformę z15, należy przejść na wersję PL/I V5.3 i stopniowo optymalizować wybrane aplikacje, które intensywnie wykorzystują CPU.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

IBM Enterprise PL/I for z/OS® V5.3 współdziała z obsługiwanymi wersjami następujących programów oraz ich nowszymi wersjami lub odpowiednikami: Więcej informacji na temat wymienionych programów, które wymagają poprawek PTF, zawiera Informator o programie.

  Wymagania sprzętowe

  Rozwiązanie Enterprise PL/I for z/OS®, V5.3 współdziała z następującymi serwerami IBM Z®:

  • IBM z15™ i IBM z14®
  • IBM z13® lub IBM z13s™
  • IBM zEnterprise® EC12 (zEC12)
  • IBM zEnterprise BC12 (zBC12)
  • IBM zEnterprise 196 (z196)
  • IBM zEnterprise 114 (z114)

  Zobacz także

  Pozostałe produkty z rodziny kompilatorów PL/I

  IBM PL/I for AIX

  Technologia kompilacji i optymalizacji dla platform IBM AIX i Power Systems

  Dowiedz się więcej

  IBM Enterprise COBOL for z/OS

  Większa wydajność aplikacji o newralgicznym znaczeniu

  Dowiedz się więcej