Wyróżnione funkcje

Generuje kod PL/I, który może być wykonywany na wszystkich platformach AIX

Kompilator maksymalizuje wykorzystanie oprogramowania pośredniego, zapewniając dostęp do systemów IBM DB2® i IBM TXSeries®. Integruje też SQL, IBM CICS® i preprocesory oraz obsługę makr PL/I. Pozwala ponadto wygenerować kod PL/I, który może być wykonywany na wszystkich platformach sprzętowych systemu AIX®, w tym na serwerach Power Systems™.

Sprawniejsza współpraca ze środowiskami Java i XML

Kompilator zapewnia elastyczność i kontrolę nad formą generowanych dokumentów XML. Oprócz tego umożliwia współdziałanie między programami w językach PL/I i Java za pośrednictwem interfejsu Java Native Interface. Kompilator zawiera szybki analizator kodu XML, który umożliwia konsumowanie przychodzących do programów komunikatów XML i przekształcanie ich zawartości w struktury danych języka PL/I.

Rozszerzone możliwości debugowania

Kompilator generuje informacje symboliczne dla debugerów w formacie czytelnym dla każdego standardowego debugera w systemie AIX. Umożliwia użytkownikowi monitorowanie zmiennych, rejestrów, pamięci, stosów wywołań i innych elementów. Ponadto pozwala na debugowanie aplikacji napisanych w językach C, C++, COBOL i PL/I bezpośrednio ze stacji roboczej.

Większa zgodność aplikacji z rozwiązaniem PL/I for z/OS®

Kompilator zapewnia kompatybilność kodu źródłowego i oferuje narzędzia do zarządzania danymi, które ułatwiają przenoszenie kodu z innych implementacji języka PL/I i zmniejszają związane z tym ryzyko.

Szczegóły techniczne

Wymagania sprzętowe

Rozwiązanie IBM PL/I for AIX V3.1 i jego wygenerowane programy obiektowe działają na wszystkich procesorach, które są wspierane przez:

 • AIX V5.3.9.0 lub nowsze wersje
 • AIX V6.1.0.0 lub nowsze wersje
 • AIX V7.0 z najnowszymi poprawkami PTF

Wymagania dotyczące oprogramowania

IBM PL/I for AIX V3.1 współdziała z obsługiwanymi wersjami następujących programów oraz z ich następnymi wersjami lub produktami równoważnymi. Więcej informacji na temat wymienionych programów, które wymagają poprawek PTF, zawarto w przewodniku po instalacji.

  Zobacz także

  IBM COBOL for AIX

  Integracja aplikacji w języku COBOL z technologiami Web Services, XML i Java

  Dowiedz się więcej

  IBM XL C/C++ for AIX

  Czołowy kompilator optymalizujący dla procesorów POWER

  Dowiedz się więcej