Jak klienci używają tego rozwiązania

 • Mniej strat produkcyjnych dzięki unikaniu nieplanowanych przestojów

  Mniej strat produkcyjnych dzięki unikaniu nieplanowanych przestojów

  Problem

  Nieplanowany przestój może być najistotniejszym czynnikiem wpływającym na ogólną efektywność zasobów (OEE). Szacuje się, że około 89% awarii maszyn ma charakter losowy, jednak wiele organizacji nadal stosuje strategię „eksploatacji, dopóki się nie zepsuje” albo prowadzi konserwację na podstawie sztywnego harmonogramu czasowego.

  Rozwiązanie

  Oprzyrządowanie zasobów, środki łączności, Internet rzeczy i techniki analityczne dają jednak wgląd w informacje pozwalające przewidzieć nieplanowane przestoje i istotnie ograniczyć wpływ negatywnych czynników poprzez podejmowanie proaktywnych działań przez pion eksploatacji i konserwacji.

 • Mniej strat wynikających z wad jakościowych

  Mniej strat wynikających z wad jakościowych

  Problem

  Nawet w dobrze prosperujących firmach koszty problemów jakościowych szacowane są na 10 do 15% łącznego kosztu produkcji. Im wcześniej w procesie produkcyjnym uda się wykryć takie problemy, tym mniejszy wpływ będą miały na wskaźnik OEE i koszty.

  Rozwiązanie

  Opisywany produkt pomaga wykryć trendy oddalające parametry produkcji od wartości skalibrowanych i określić ryzyko wytworzenia wadliwych części. Ułatwia zidentyfikowanie źródła problemu i zaleca działania, jakie można podjąć, by ograniczyć nieprawidłowości w procesie produkcyjnym.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Stacja robocza, na której może działać jedna z obsługiwanych przeglądarek WWW.

  Wymagania sprzętowe

  Rozwiązanie to jest utrzymywane w bezpiecznych centrach przetwarzania danych IBM SoftLayer.

  • IBM SoftLayer udostępnia infrastrukturę chmurową w postaci usługi — z ośrodków na całym świecie.

  Zobacz, jak to działa

  Kup teraz i postaw pierwszy krok