Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Plant Performance Analytics for Automotive pomaga w eliminowaniu czynników niekorzystnie wpływających na produktywność. Działanie produktu polega na analizowaniu danych generowanych przez odpowiednio oprzyrządowany sprzęt i zapewnieniu widoczności zjawisk, które powodują spadki produktywności. Umożliwia kierownictwu zakładu obliczenie statystycznego prawdopodobieństwa awarii sprzętu lub nieprawidłowości w procesie produkcyjnym, które wpłyną na jakość wyrobów. Z pomocą oprogramowania IBM Plant Performance Analytics for Automotive kierownictwo zakładu może określać potencjalne przyczyny pogorszenia ogólnej efektywności zasobów (OEE) i uzyskać rekomendacje dotyczące łagodzenia tych czynników ryzyka.
IBM Plant Performance Analytics

Unikanie strat produkcyjnych

Predykcyjna analiza informacji o przestojach, jakości i stratach mocy produkcyjnych, które wpływają na wskaźnik ogólnej efektywności zasobów (OEE) umożliwia kierownictwu zakładu proaktywne rozwiązywanie problemów w celu unikania strat produkcyjnych i związanych z nimi kosztów.

Optymalizacja planów konserwacji

Oprogramowanie analizuje dane o sprzęcie i rekordy konserwacji, by przewidywać awarie maszyn i rekomendować optymalne plany konserwacji, które zminimalizują lub wyeliminują przestoje produkcji.

Szybsze rozwiązywanie problemów

Oprogramowanie pomaga w określaniu prawdopodobnych podstawowych przyczyn problemów, które zagrażają procesowi produkcyjnemu i jakości produktów. Umożliwia obliczenie prawdopodobieństwa awarii sprzętu lub nieprawidłowości w procesie produkcyjnym i zaleca sposoby złagodzenia odpowiednich czynników ryzyka.

Wdrożenie w modelu SaaS

Szybsze wdrożenie dzięki bezpiecznym centrom przetwarzania danych IBM SoftLayer, które zarządzają całą oferowaną infrastrukturą za pomocą zautomatyzowanego udostępniania aplikacji i rejestracji usług.

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok