Co IBM Petroleum Solutions for ProSource może zmienić w Twojej firmie?

IBM® Petroleum Solutions for ProSource umożliwia dostęp do danych sejsmicznych, udostępnianie ich i analizowanie w sposób efektywny i ekonomiczny. Ta zaawansowana, sprawna platforma przetwarzania danych jest efektem współpracy między firmami IBM i Schlumberger — podjętej w celu zbudowania innowacyjnej, działającej lokalnie platformy dla repozytorium danych o zasobach naturalnych lub platformy zarządzania danymi korporacyjnymi. Takie zintegrowane rozwiązania, dostępne w trzech wstępnie przetestowanych konfiguracjach — dużej, małej i zdefiniowanej programowo — wspomagają procesy decyzyjne i przynoszą korzyści ekonomiczne.
IBM Petroleum Solutions for ProSource

Udoskonalona integracja

Wszystkimi danymi można zarządzać jako jedną, zintegrowaną kolekcją dostępną online — i przekazywać je bezpośrednio do innych procesów biznesowych oraz przepływów pracy interpretujących dane.

Uproszczenie procesów operacyjnych

W cenie produktu zawarte jest scentralizowane globalne wsparcie ułatwiające i przyspieszające rozwiązanie problemów.

Wyższe przychody

Rozwiązanie przyczynia się do poprawy jakości danych, a tym samym poprawia efektywność i pozwala szybciej wyciągnąć korzyści z inwestycji.

Przetwarzanie dużych wolumenów danych

Produkt zawiera inteligentne narzędzia do zarządzania cyklem życia danych, które w praktyce potwierdziły swoją przydatność w pracy z miliardami rekordów i petabajtami informacji.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii

Oferuje jedną, zunifikowaną otwartą architekturę wspierającą intensywne obliczenia, pracę z wielkimi zbiorami danych i aplikacje nowej generacji, w tym kognitywne.

IBM Petroleum Solutions for ProSource — charakterystyka

  • Konfiguracja duża, mała i zdefiniowana programowo
  • Elastyczne i skalowalne zasoby obliczeniowe, pamięci masowej i sieciowe
  • Bezpieczne przechowywanie danych
  • Kompleksowe zapewnienie dostępności i ochrony danych oraz niezawodności

Dowiedz się więcej

Kup teraz i postaw pierwszy krok