Jak to działa

Zalety modelu naliczania opłat według liczby płatności

IBM Payments Pricing Solution for z/OS® oferuje model naliczania opłat za wdrożenia IBM Financial Transaction Manager for z/OS® (FTM) według liczby płatności. Klient może dzięki temu korzystać z zalet sprzętu IBM Z®, raz w miesiącu ponosząc opłatę naliczaną według rzeczywistej liczby transakcji przetworzonych w środowisku produkcyjnym. Rozwiązanie to nie zastępuje istniejących schematów naliczania opłat za produkt FTM i powiązane z nim oprogramowanie, ale jest dodatkowym modelem handlowym, który proponujemy klientom.

Wymagana licencja na program FTM

Aby korzystać z rozwiązania IBM Payments Pricing Solution for z/OS, należy wcześniej wykupić licencję na oprogramowanie FTM. Opłata jest fakturowana co miesiąc i naliczana według liczby płatności w środowisku produkcyjnym, które przetworzył program FTM.

Oprogramowanie FTM na tej samej lub oddzielnej partycji LPAR

Korzystając z modelu naliczania opłat według liczby płatności, możesz zdecydować, czy chcesz umieścić program FTM for z/OS na tej samej partycji logicznej LPAR co obciążenia z/OS, czy też na oddzielnej. Wpływ tej decyzji na koszt istniejących już obciążeń z/OS jest znikomy lub zerowy. W wypadku ustanowienia wspólnej lokalizacji dla programu FTM i obciążeń z/OS mogą obowiązywać ograniczenia.

Opłaty naliczane według raportów o wykorzystaniu

Do korzystania z rozwiązania konieczne jest comiesięczne przesyłanie raportów o wykorzystaniu programu FTM, które są generowane przez narzędzie IBM FTM Usage Report Tool®. Jeśli podana w raporcie z wykorzystania programu FTM liczba płatności w okresie objętym raportowaniem będzie mniejsza niż 1000, nie zostanie naliczona żadna opłata. Jeśli podana w raporcie z wykorzystania programu FTM liczba płatności w okresie objętym raportowaniem będzie równa lub większa niż 1000, zostanie naliczona opłata skumulowana zależna od tego, które kolejne poziomy wykorzystania zostały przekroczone.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Do korzystania z rozwiązania IBM Payments Pricing Solution for z/OS konieczne jest posiadanie programu IBM Financial Transaction Manager for z/OS® (FTM). Licencję należy posiadać na każdy z komponentów ze stosu oprogramowania Payments Pricing Solution for z/OS, wobec którego chce się zastosować model naliczania opłat według liczby transakcji.

Rozwiązanie Payments Pricing Solution for z/OS nie realizuje żadnych funkcji programów ze stosu. Payments Pricing Solution for z/OS umożliwia jedynie zastosowanie wobec nich naliczania cen według liczby płatności.

    Wymagania sprzętowe

    Rozwiązanie Payments Pricing Solution for z/OS 1.1 jest dostępne dla następujących serwerów IBM Z®: z13®, z13s™ i z14.