Jak to działa

Zalety modelu naliczania opłat według liczby płatności

IBM Payments Pricing Solution for z/OS® oferuje model naliczania opłat za wdrożenia IBM Financial Transaction Manager for z/OS® (FTM) według liczby płatności. Klient może dzięki temu korzystać z zalet sprzętu IBM Z®, raz w miesiącu ponosząc opłatę naliczaną według rzeczywistej liczby transakcji przetworzonych w środowisku produkcyjnym. Rozwiązanie to nie zastępuje istniejących schematów naliczania opłat za produkt FTM i powiązane z nim oprogramowanie, ale jest dodatkowym modelem handlowym, który proponujemy klientom.

Wymagana licencja na program FTM

Aby korzystać z rozwiązania IBM Payments Pricing Solution for z/OS, należy wcześniej wykupić licencję na oprogramowanie FTM. Opłata jest fakturowana co miesiąc i naliczana według liczby płatności w środowisku produkcyjnym, które przetworzył program FTM.

Oprogramowanie FTM na tej samej lub oddzielnej partycji LPAR

Korzystając z modelu naliczania opłat według liczby płatności, możesz zdecydować, czy chcesz umieścić program FTM for z/OS na tej samej partycji logicznej LPAR co obciążenia z/OS, czy też na oddzielnej. Wpływ tej decyzji na koszt istniejących już obciążeń z/OS jest znikomy lub zerowy. W wypadku ustanowienia wspólnej lokalizacji dla programu FTM i obciążeń z/OS mogą obowiązywać ograniczenia.

Opłaty naliczane według raportów o wykorzystaniu

Do korzystania z rozwiązania konieczne jest comiesięczne przesyłanie raportów o wykorzystaniu programu FTM, które są generowane przez narzędzie IBM FTM Usage Report Tool®. Jeśli podana w raporcie z wykorzystania programu FTM liczba płatności w okresie objętym raportowaniem będzie mniejsza niż 1000, nie zostanie naliczona żadna opłata. Jeśli podana w raporcie z wykorzystania programu FTM liczba płatności w okresie objętym raportowaniem będzie równa lub większa niż 1000, zostanie naliczona opłata skumulowana zależna od tego, które kolejne poziomy wykorzystania zostały przekroczone.

Szczegóły techniczne

Wymagania sprzętowe

Rozwiązanie Payments Pricing Solution for z/OS 1.1 jest dostępne dla następujących serwerów IBM Z®: z13®, z13s™ i z14.

    Wymagania dotyczące oprogramowania

    Do korzystania z rozwiązania IBM Payments Pricing Solution for z/OS konieczne jest posiadanie programu IBM Financial Transaction Manager for z/OS® (FTM). Licencję należy posiadać na każdy z komponentów ze stosu oprogramowania Payments Pricing Solution for z/OS, wobec którego chce się zastosować model naliczania opłat według liczby transakcji.

    Rozwiązanie Payments Pricing Solution for z/OS nie realizuje żadnych funkcji programów ze stosu. Payments Pricing Solution for z/OS umożliwia jedynie zastosowanie wobec nich naliczania cen według liczby płatności.