Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Szybsze dostosowywanie się do ewoluujących zagrożeń i nowych produktów dzięki radykalnemu skróceniu czasu testowania i wdrażania nowych profili, reguł i modeli. IBM Safer Payments wykorzystuje oryginalną strategię przetwarzania kognitywnego, tworząc profile zachowań podmiotów i oferując dopasowane analizy specjalistom w zakresie zwalczania oszustw. Ta sprawdzona technologia zabezpiecza już jedne z największych i najbardziej złożonych systemów płatności na świecie. Działaj sprytniej niż oszuści dzięki ochronie wymyślonej na nowo.
IBM Safer Payments

Większa sprawność działania

System pracuje niczym „wirtualny analityk” — rozpoznaje wzorce i projektuje „najlepiej dopasowane” modele, ograniczając czas i wysiłek związany z aktualizacją istniejących modeli lub wdrożeniem nowych.

Wsparcie dla wszystkich kanałów płatności

Nieodzowna ochrona przed oszustwami w czasie rzeczywistym obejmująca wydawców kart, centra autoryzacyjne, bankomaty, bankowość internetową i mobilną, przelewy, podmioty obsługujące transakcje i bramki płatnicze itd.

Większe oszczędności

Ograniczenie strat poniesionych w wyniku oszustw oraz roli kłopotliwego dwuczynnikowego uwierzytelniania, a przy tym mniej fałszywych alarmów, niższe koszty operacyjne i wzmacnianie doświadczenia klienta.