Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Pattern Hub to usługa IBM oferowana w modelu subskrypcyjnym, która udostępnia starannie wyselekcjonowany zestaw wzorców dla platformy IBM PureApplication. Wzorce dostępne w ramach IBM Pattern Hub są licencjonowane i dostarczane niezależnie od produktów IBM, do których instalacji i konfiguracji służą. Subskrypcja Pattern Hub pozwala autoryzowanemu użytkownikowi na dostęp do wszystkich wzorców publikowanych za pośrednictwem tej usługi. Mając subskrypcję Pattern Hub, można przy wdrażaniu i używaniu wzorców korzystać ze standardowego procesu wsparcia IBM.
IBM Pattern Hub

Uproszczona instalacja

Zoptymalizowane wzorce eliminują konieczność ręcznego wykonywania szeregu czynności i automatyzują instalację oraz konfigurację, a przez to pozwalają szybciej rozpocząć efektywne korzystanie z produktu.

Innowacje biznesowe na pierwszym miejscu

Specjaliści, którzy nie muszą poświęcać czasu na instalację i konfigurację rozwiązania, mogą zająć się działaniami bardziej innowacyjnymi i przynoszącymi wartość dodaną.

Adaptacja do zmiennego zapotrzebowania

Strategie elastycznego skalowania pozwalają na automatyczne wykrycie wzrostu zapotrzebowania i konieczności zwiększenia mocy obliczeniowej dostępnej dla aplikacji.

Szybsze wdrożenie

Instalacja i konfiguracja produktu z użyciem wzorca jest kwestią godzin, podczas gdy w przypadku metod tradycyjnych proces ten trwa wiele dni lub tygodni.