Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Poszukujesz wydajniejszych i efektywniejszych sposobów wchodzenia w interakcje z partnerami handlowymi w chmurze? Czy środowisko informatyczne w Twoim przedsiębiorstwie wymaga modernizacji w zakresie B2B? Odpowiedź na wszystkie Twoje pytania stanowią produkty IBM® B2B Collaboration Network i IBM® B2B Integration Services. To elastyczne rozwiązania w chmurze zapewniające niezawodną i bezpieczną łączność oraz współpracę z klientami i partnerami handlowymi. Gwarantują przy tym widoczność procesów biznesowych i nadzór nad nimi.

Usprawnienie procesów decyzyjnych

Podejmowanie skuteczniejszych decyzji dzięki pełnej widoczności sieci współpracy z klientami i partnerami biznesowymi w czasie rzeczywistym.

Szybsze reagowanie

Możliwość szybkiego dostosowywania modelu biznesowego przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków rynkowych. Umożliwia to obsługa dowolnych formatów i typów danych współużytkowanych ze zintegrowanymi podmiotami handlowymi.

Lepsze wyniki biznesowe

Wyższa rentowność dzięki automatyzacji tradycyjnych praktyk biznesowych obejmujących partnerów przedsiębiorstwa, bez względu na ich wielkość i biegłość w kwestiach technicznych.

Zupełnie nowa perspektywa

Uzyskiwanie informacji potrzebnych do lepszego zrozumienia procesów biznesowych związanych z firmami zewnętrznymi.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM