Cztery dobre powody, aby wybrać IBM Tivoli Output Manager for z/OS

Stały dostęp do możliwości systemu z/OS

IBM® Tivoli Output Manager for z/OS® używa sprawdzonych narzędzi systemu z/OS, do których dostęp już masz — środowiska DFSMShsm oraz podsystemów DFSMS i RACF — pozwalając Ci na wykorzystanie największych zalet platformy z/OS: niezawodności, bezpieczeństwa i łatwości zarządzania. Rozwiązanie Output Manager wykorzystuje: serwer DB2 jako repozytorium metadanych, podsystem DFSMS jako narzędzie do zarządzania zawartością raportów, środowisko DFSMShsm jako narzędzie do zarządzania cyklem życia danych i podsystem RACF jako narzędzie do zabezpieczania i kontrolowania dostępu.

Większa dostępność raportów

Raporty oraz zarchiwizowane dane SYSOUT i strony raportów można drukować i wyświetlać na żądanie z każdego miejsca i w wybrany przez siebie sposób. Można je przeglądać przy użyciu urządzeń mobilnych, przeglądarki WWW, poczty e-mail lub interfejsu ISPF. Użytkownicy otrzymują potrzebne informacje, gdy tylko staną się dostępne i mogą je wyświetlać przy użyciu przeglądarek WWW na urządzeniach mobilnych. Za pomocą przeglądarki WWW można przeglądać, pobierać i drukować raporty. Treści mogą być dystrybuowane w formacie PDF, CSV i jako zwykły tekst. Za pomocą wyróżnień i notatek w raportach można zwracać uwagę na najistotniejsze informacje.

Integracja z programem IBM Workload Scheduler

Aby przejrzeć historię danych wynikowych zadań Workload Scheduler, wystarczy przejść z paneli Workload Schedule do rozwiązania Output Manager. Można też przeanalizować problemy oraz porównać historyczne dane wykonawcze i aktualne/wcześniejsze wyjątki. Output Manager gromadzi i archiwizuje dzienniki zadań Workload Scheduler. Przechowuje dzienniki zadań tak długo, jak są potrzebne. Zapewnia też swobodny dostęp do dzienników zadań z poziomu paneli Workload Scheduler.

Kontrola nad dystrybucją raportów

Gdy tylko raporty są dostępne, Output Manager automatycznie je drukuje i przesyła do osób podejmujących decyzje. Ponadto umożliwia przesyłanie powiadomień i raportów przy użyciu poczty elektronicznej, a także wyróżnianie wyjątków specyficznych dla treści. Output Manager pozwala określić, dla kogo będzie widoczna treść raportów oraz lista nazw raportów. Raporty można dostosowywać do indywidualnych potrzeb, aby użytkownicy otrzymywali tylko istotne informacje. Output Manager grupuje ponadto raporty w pakiety, tak aby odbiorcy otrzymywali skonsolidowane zbiory informacji biznesowych.