Pięć powodów, dla których warto używać oprogramowania IBM Order Management

Widoczność w łańcuchu dostaw

IBM® Order Management wspomaga realizację i koordynację procesów harmonizacji zamówień w rozbudowanej sieci łańcucha dostaw. Umożliwia elastyczne, oparte na procesach zarządzanie zamówieniami z różnych kanałów. Stwarza warunki do indywidualizacji procesów realizacji zamówień zgodnie z wymaganiami biznesowymi zdefiniowanymi przez użytkownika i zapewnia niezbędną widoczność zdarzeń i możliwość zarządzania nimi we wszystkich aspektach związanych z realizacją zamówień.

Inteligentne, globalne zarządzanie zaopatrzeniem i planowanie realizacji

IBM Order Management łączy funkcje agregacji zamówień z wielu kanałów z globalną widocznością zapasów i dostaw oraz dostępności usług. Pozwala na kompleksowe wypełnianie zobowiązań wobec klientów w oparciu o zasadę „zamawiania z dowolnego miejsca, realizacji z dowolnego miejsca i zwrotu w dowolne miejsce”. Zoptymalizowane, oparte na regułach deklarowanie dostępności i planowania realizacji pozwala na odpowiednią alokację zapasów i zasobów z dowolnych źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, tak by warunki zamówienia i wymagania biznesowe sprzedawcy zostały należycie spełnione.

Zarządzanie konfigurowalnymi procesami realizacji i ich koordynowanie

IBM Order Management umożliwia konfigurowalną koordynację zamówień na poziomie pojedynczych pozycji przy wykorzystaniu elastycznych definicji procesów biznesowych i adaptowalnych modeli realizacji. Dokonuje dekompozycji zamówień na unikalne „jednostki pracy” do zrealizowania i identyfikuje odpowiedni proces dla każdej jednostki. Następnie bezproblemowo dzieli i konsoliduje wiersze zamówień oraz ustala kolejność działań. Uwzględnia również zdarzenia definiowane przez użytkownika, aby skutecznie śledzić realizację zamówień na podstawie warunków specyficznych dla każdej pozycji.

Bezproblemowa realizacja zamówień we wszystkich kanałach

Realizacja zamówień nie jest już jednym procesem zamkniętym w jednym przedsiębiorstwie. Oprogramowanie IBM Order Management umożliwia definiowanie relacji między uczestnikami łańcucha dostaw powiązanych z ich rolami. Koordynuje realizację zamówień na podstawie tych relacji i steruje przepływem newralgicznych informacji, takich jak zamówienia, zmiany, aktualizacje statusu, dostępność zapasów i powiadomienia o sytuacjach wyjątkowych.

Jedno źródło informacji o zamówieniach

IBM Order Management agreguje zamówienia składane w różnych kanałach i udostępnia jedno źródło informacji ze wszystkich tych kanałów. W rezultacie klient widzi przedsiębiorstwo jako jedną, spójną organizację. Oprogramowanie udostępnia informacje o zamówieniach konsultantom w centrum zgłoszeniowym, zespołom sprzedaży terenowej, pracownikom sklepów lub klientom — w dowolnym miejscu i wtedy, gdy są potrzebne. Ponadto upraszcza administrowanie zamówieniami klientów i ich aktualizowanie — pozwalając każdemu upoważnionemu użytkownikowi na uzyskanie dostępu do jednego, wspólnego rekordu zamówienia i zmodyfikowanie go.

Zobacz także

IBM Watson Order Optimizer

Większe zyski dzięki inteligentnemu procesowi wielokanałowej realizacji zamówień

Dowiedz się więcej

IBM Configure, Price, Quote

Automatyzacja procesu sprzedaży złożonych produktów i usług.

Dowiedz się więcej