Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Order Management zapewnia koordynację zamówień przy wykorzystaniu centralnego systemu magazynowego i mechanizmów potwierdzania oraz realizacji zamówień w wielu kanałach. Pomaga w uzyskaniu wyższych wskaźników wykorzystania i rotacji w magazynach, ograniczaniu obniżek cen, zdobywaniu lojalności klientów i powiększaniu udziałów w portfelach klientów. System Sterling Order Management przyczynia się do poprawy jakości decyzji związanych z potwierdzaniem i realizacją zamówień, a tym samym do wzrostu rentowności i poziomu zadowolenia klientów.

Centralizacja informacji o zapasach

Udostępnia jedno ujęcie informacji o podaży i popycie obejmujące wszystkie kanały, ułatwiając określenie wiarygodnej daty realizacji zamówienia, a w razie potrzeby zaplanowanie dostaw z alternatywnych lokalizacji.

Elastyczna realizacja zamówień

Pozwala na elastyczne definiowanie procesów biznesowych i adaptację modeli realizacji zamówień, by klienci mogli inicjować zamówienia praktycznie w dowolnym kanale, dokańczać je w innym kanale i odebrać produkt niemal w dowolnym miejscu.

Agregacja informacji o zamówieniach

Zbiera zamówienia składane w różnych kanałach (drogą elektroniczną, telefonicznie, w sklepach) i udostępnia jedno źródło informacji o statusach tych zamówień.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM