Co IBM Z Operations Insight Suite może zmienić w Twoim przedsiębiorstwie

Rozwiązania IBM Z® Operations Insight Suite do analiz operacyjnych odpowiadają na szereg wyzwań towarzyszących wielkim zbiorom danych. Oferowany pakiet umożliwia scentralizowane sterowanie przetwarzaniem i analizowaniem danych operacyjnych IBM Z. Stanowi pojedynczy punkt zbierania danych, który jest niezbędny do pozyskiwania szczegółowych informacji o działaniu centrum przetwarzania danych opartego na systemie z/OS® w Twojej organizacji.

Zestaw IBM Z Operations Insight Suite obejmuje następujące rozwiązania:

— IBM Z Decision Support for Capacity Planning V2.1 — IBM Z Operations Analytics V4.1 — IBM Z Common Data Provider V2.1

IBM Z Operations Insight Suite

Szybszy dostęp do informacji

Zbieranie i nadzorowanie danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego w połączeniu z przetwarzaniem w oparciu o procesory zIIP wymaga mniejszego zaangażowania z Twojej strony i pozwala uzyskiwać wyniki analiz w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Nowoczesne wizualizacje

Rozwiązanie oferuje gotowe do użycia panele kontrolne z kluczowymi metrykami wydajności i możliwością planowania mocy obliczeniowej. Wszystko to na platformie Cognos® Analytics, Splunk i/lub Elastic Stack.

Przewidywanie przyszłego zapotrzebowania na zasoby

Wbudowane funkcje prognozowania pozwalają oszacować przyszłe zapotrzebowanie na zasoby, wykorzystując do tego informacje o aktualnej mocy obliczeniowej i bieżących trendach rozwojowych.

Szybsze rozwiązywanie problemów

Przeprowadzaj praktycznie użyteczne analizy stanu środowiska operacji IT. Przyspieszaj rozpoznawanie, odseparowywanie i eliminowanie problemów.

Zapisuj dane historyczne z myślą o przyszłym wykorzystaniu

Zbieraj dane dzienników, aby uzyskiwać łatwy dostęp do historycznych informacji o wykorzystaniu zasobów IT w całym przedsiębiorstwie. Przydaje się to do tworzenia raportów o wydajności, zarządzania poziomem usług czy planowania działań operacyjnych.

Mniej przestojów

Techniki uczenia maszynowego umożliwiają określanie prawidłowego działania systemu, proaktywne wykrywanie anomalii operacyjnych i powiadamianie o nich operatorów.

Najważniejsze cechy IBM Z Operations Insight Suite

  • Ciągłe nadzorowanie kluczowych metryk wydajności
  • Gotowe do użycia i eksploatacji panele kontrolne
  • Funkcje prognozowania do przewidywania przyszłego zapotrzebowania na zasoby
  • Raporty udoskonalone pod kątem wskaźnika R4HA i modelu Tailored Fit Pricing
  • Widoczność operacji w całym przedsiębiorstwie
  • Identyfikacja nietypowych zachowań aplikacji

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok