Wyróżnione funkcje

Uproszczenie tworzenia oprogramowania

Można szybko tworzyć aplikacje w językach Java, Scala lub Python — który jest numerem jeden wśród języków Open Source do analizy wielkich zbiorów danych. A potencjał programistów będzie jeszcze większy dzięki wykorzystaniu środowiska Apache Spark oraz pakietów Anaconda — matematycznych, naukowych i służących do przetwarzania równoległego.

Implementacja szerokiej gamy algorytmów

Proponowane środowisko stwarza warunki do produktywnego tworzenia i wdrażania różnych obciążeń opartych na technologii Apache Spark, w tym algorytmów uczenia maszynowego, procesów iteracyjnych i zadań wsadowych. Anaconda w połączeniu z językiem Python oferuje elastyczny, modularny i łatwy dostęp do setek bibliotek służących do analizy danych, a przez to istotnie przyspiesza tworzenie gotowych, wartościowych rozwiązań.

Stowarzyszone analizy i zunifikowany dostęp do danych

Produkt eliminuje konieczność konsolidacji wszystkich danych przed analizą, pozwala wykorzystać abstrakcje danych z wielu odrębnych źródeł w systemie z/OS® i innych platformach, a także wirtualną integrację w celu realizacji analiz w oparciu o technologie Open Source.

Krótszy czas oczekiwania na wyniki analiz

Pokonanie przeszkód w integracji danych znajdujących się na platformie z/OS i poza nią, wykorzystanie standardowych technologii Open Source oraz zastosowanie optymalnych technik analizy danych w pamięci operacyjnej pozwala szybciej uzyskiwać wyniki analiz i integrować je z procesami biznesowymi.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

  • IBM z/OS w wersji V2.R1 lub nowszej
  • IBM 64-Bit SDK for z/OS, Java Technology Edition, Fix Version 8 Refresh 3 Fix Pack 11 lub nowsza wersja

Wymagania sprzętowe

  • z14™
  • z13®
  • z13s™
  • zEnterprise® EC12
  • zEnterprise BC12