Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Open Data Analytics for z/OS® integruje kluczowe technologie analityczne Open Source ze zoptymalizowanymi usługami dostępu do danych i abstrahowania danych. Jako rozwiązanie służące uproszczeniu analizy danych, umożliwia klientom korporacyjnym połączenie zalet środowisk wykonawczych i bibliotek Open Source z cennymi analizami newralgicznych danych z systemu z/OS u samego źródła — eliminując transfery danych i podnosząc wartość analiz poprzez wykorzystanie najbardziej aktualnych informacji.
IBM Open Data Analytics for z/OS

Bardziej wartościowe analizy

Możesz korzystać z najbardziej aktualnych danych i uwzględniać różne rodzaje danych ze środowiska z/OS i spoza niego, aby szybciej uzyskiwać wyniki analiz i czerpać z nich większą wartość.

Niższe koszty

Wykorzystując technologie Open Source, można analizować dane u źródła, bez kosztownych procesów wyodrębniania-transformacji-ładowania (ETL — Extract-Transform-Load).

Elastyczność wdrożenia

Nowoczesne, spójne funkcje analityczne powszechnie stosowane przez specjalistów od wielkich zbiorów danych, można wdrażać w heterogenicznym środowisku.

Uproszczone analizy danych

Dane mogą pozostać tam, gdzie się obecnie znajdują — a do ich analizy wykorzystać można popularne języki programowania i technologie Open Source.

Bezpieczny dostęp do danych

Karty kryptograficzne z Systems, które kasują się przy próbie manipulacji, zapewniają skuteczną ochronę danych biznesowych i wyników analiz.Wszystkie dane możesz szyfrować i analizować u źródła.

Większa otwartość na współdziałanie

Unikalna zdolność do utrwalania i udostępniania wyników analiz przez standardowe interfejsy ułatwia integrację z korporacyjnymi aplikacjami biznesowymi.

Najważniejsze cechy

  • Uproszczenie tworzenia oprogramowania
  • Implementacja szerokiej gamy algorytmów
  • Stowarzyszone analizy i zunifikowany dostęp do danych
  • Krótszy czas oczekiwania na wyniki analiz