Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

IBM Campaign nie ma żadnych wymagań programowych.

    Wymagania sprzętowe

    IBM Campaign nie ma żadnych wymagań sprzętowych.