Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Campaign pomaga marketingowcom w projektowaniu, realizowaniu i optymalizowaniu kampanii opartych na marketingu wychodzącym. To wyrafinowane rozwiązanie do zarządzania kampaniami wielokanałowymi umożliwia marketingowcom głęboką segmentację klientów na podstawie danych z wielu źródeł i wysyłanie sprofilowanych komunikatów marketingowych do bardzo dużych populacji odbiorców.
IBM Campaign

Lepsze wskaźniki reakcji

Bardziej precyzyjne profilowanie sprzyja lepszym wskaźnikom reakcji i wynikom biznesowym.

Zaawansowane techniki analityczne

Stosując w kampanii zaawansowane techniki analityczne i modelowanie predykcyjne, można optymalizować profilowanie i uzyskiwać dzięki temu lepsze wyniki.

Wybór modelu wdrożenia

Rozwiązanie można wdrożyć lokalnie lub w chmurze.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM