IBM OMEGAMON Performance Management Suite for z/OS zawiera następujące produkty

IBM OMEGAMON for JVM on z/OS

Monitorowanie maszyn wirtualnych Java™ na poziomie zasobów w środowisku IBM z/OS® zapewnia widoczność i umożliwia analizowanie wydajności oprogramowania Java w różnych podsystemach. Umożliwia szybkie wykrywanie problemów wydajnościowych i podejmowanie odpowiednich działań zanim doprowadzą one do poważnych zakłóceń.

IBM OMEGAMON for Storage on z/OS

Funkcje służące do monitorowania pamięci masowych, zarządzania nimi i eliminowania wykrytych problemów pomagają w zapobieganiu przestojom i spadkom wydajności. IBM OMEGAMON for Storage on z/OS oferuje inteligentne alerty, specjalistyczne raporty i powiązania między narzędziami. Integruje monitorowanie pod kątem wydajności podsystemu we/wy środowiska z/OS oraz dostępności pamięci masowej z mechanizmami automatyzacji decyzji.

IBM Tivoli OMEGAMON XE for DB2 Performance Expert on z/OS

Pojedyncze narzędzie umożliwiające monitorowanie, analizowanie i dostrajanie wydajności aplikacji IBM DB2® for z/OS i IBM DB2. Wykrywa i lokalizuje problemy wydajnościowe oraz pomaga w ich szybkim rozwiązywaniu. Określa problemy z wydajnością SQL na różnych warstwach złożonych aplikacji i wykorzystuje jeden mechanizm zbierania danych wydajnościowych, zintegrowany z narzędziami z rodziny OMEGAMON XE.

IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS

Monitorowanie dostępności aplikacji biznesowych i systemów pomaga w konfigurowaniu środowiska IBM MQ i zarządzaniu nim oraz magistralą IBM Integration Bus. Produkt wykrywa problemy i automatyzuje działania naprawcze na podstawie predefiniowanych sprawdzonych procedur branżowych.

IBM OMEGAMON for CICS on z/OS

Funkcje monitorowania wydajności i zarządzania wydajnością upraszczają zarządzanie podsystemem IBM CICS® w środowiskach IBM z Systems®, w tym na serwerach IBM zEnterprise®. Produkt centralnie monitoruje transakcje podsystemu IBM CICS oraz jego interakcje z innymi aplikacjami i zarządza nimi. Udostępnia intuicyjny interfejs użytkownika 3270 (e3270UI) wspólny dla całej rodziny produktów OMEGAMON, który integruje widoki środowiska korporacyjnego na jednym ekranie.

IBM OMEGAMON for IMS on z/OS

Narzędzie do monitorowania systemów IMS na platformie z/OS i zarządzania nimi pod kątem optymalnej wydajności i dostępności. Ogranicza ryzyko opóźnień lub przestojów, raportując dane statystyczne dotyczące struktury CF, kolejek współużytkowanych, konfliktów między blokadami w bazie danych i innych aspektów działania IMS. Umożliwia centralne sterowanie podsystemem IMS w środowisku Parallel Sysplex® i monitorowanie żądań transakcji TCP/IP IMS Connect.

IBM OMEGAMON on z/OS

Zapewnia szczegółowe monitorowanie i obsługę problemów na platformach IBM z Systems i IBM zEnterprise®. Upraszcza określanie przyczyn problemów z wydajnością. Ułatwia instalowanie, konfigurowanie i obsługę techniczną dzięki m.in. takim rozwiązaniom, jak samoopisujące się agenty oraz metodologia biblioteki parametrów. Współdziała z chmurą w środowiskach hybrydowych.

IBM OMEGAMON Dashboard Edition on z/OS

Narzędzie do integracji zarządzania systemami, które w jednym miejscu prezentuje informacje z różnych narzędzi, w tym z monitorów IBM Tivoli® OMEGAMON i oprogramowania innych firm. Tworzy widoki aplikacji służące do monitorowania ich na wielu platformach. Pomaga w lokalizowaniu źródeł problemów dotykających aplikacje o wysokim priorytecie. Ułatwia specjalistom IT i menedżerom ocenę wpływu zdarzeń systemowych na działalność biznesową.

IBM Tivoli Composite Manager for Application Diagnostics

Narzędzie diagnostyczne pomaga w ocenie stanu poprawności aplikacji i serwerów WWW. Dostarcza informacji o konkretnych żądaniach kierowanych do aplikacji i umożliwia określenie przyczyny problemu. Pomaga w wykrywaniu wąskich gardeł w kodzie, zasobach serwerowych i zewnętrznych zasobach współzależnych. Monitoruje nowe aplikacje i wykorzystuje zaawansowane narzędzia diagnostyczne raportujące, analityczne i wspomagające rozwiązywanie problemów, na przykład alerty.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Dowiedz się więcej o wymaganiach programowych pakietu IBM OMEGAMON Performance Management Suite for z/OS.

    Wymagania sprzętowe

    Nie określono wymagań programowych pakietu IBM OMEGAMON Performance Management Suite for z/OS.