Funkcje programu IBM OMEGAMON for z/OS

Rozwiązywanie problemów

Produkt zawiera gotowe, sprawdzone procedury bazujące na scenariuszach rozwiązywania problemów. Interfejs użytkownika ukierunkowany jest na typowe problemy IT, by pomóc w szybszym i maksymalnie efektywnym wyszukiwaniu oraz eliminowaniu problemów. Można zwiększyć dostępność systemu, wykrywając problemy, zanim doprowadzą one do przestojów. Uproszczenie zadań niezbędnych do monitorowania i zarządzania platformą mainframe przynosi wzrost produktywności pracy.

Interfejs użytkownika oparty na standardzie IBM 3270

Kodowany kolorami centralny widok obejmuje wiele klastrów sysplex. Możliwość korzystania z jednego widoku systemu IBM z/OS i jego podsystemów upraszcza i przyspiesza monitorowanie oraz zarządzanie. Możliwe jest wygodne przechodzenie między różnymi komponentami systemu z/OS i praca w środowisku o spójnym wyglądzie i zachowaniu.

Uproszczona instalacja, konfiguracja i obsługa techniczna

Funkcje oprogramowanie IBM OMEGAMON® upraszczające konfigurację umożliwiają ograniczenie liczby parametrów i zadań potrzebnych do wykonania czynności serwisowych, zmniejszają prawdopodobieństwo popełnienia błędu i skracają czas potrzebny na obsługę techniczną.

Obsługa chmury

Opisywany produkt może korzystać z chmury w środowiskach hybrydowych, takich jak serwer zEnterprise z obsługą interfejsu API zEnterprise Unified Resource Manager. A to oznacza mniejsze zużycie zasobów obliczeniowych i przestrzeni adresowej, mniejsza złożoność systemów i większą wydajność.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Produkt IBM Tivoli® Monitoring 6.3.0.2 jest wymagany do działania produktu IBM OMEGAMON for z/OS®. IBM OMEGAMON for z/OS wymaga jednego z następujących systemów operacyjnych i obsługuje następujace oprogramowanie.

  • System operacyjny — z/OS 1.13, z/OS 2.1, z/OS 2.2
  • Oprogramowanie — wersje Java zgodne ze specyfikacją SE 1.6, SE 7.0 lub SE 8.0 i przyszłe pakiety poprawek

Wymagania sprzętowe

Nie określono wymagań sprzętowych produktu IBM OMEGAMON for z/OS.