Wyróżnione funkcje

Większa wydajność sieci

IBM® OMEGAMON® XE for Mainframe Networks zbiera z systemów z/OS® dane przydatne do zarządzania wydajnością sieci. Może proaktywnie monitorować wydajność operacji sieciowych zasobów systemu z/OS oraz newralgicznych aplikacji i zarządzać tymi operacjami.

Efektywna pamięć masowa

IBM OMEGAMON for Storage on z/OS oferuje funkcje monitorowania pamięci masowej, zarządzania nią i umożliwia podejmowanie działań naprawczych w celu zapobieżenia przestojom lub problemom z wydajnością. Administratorzy pamięci masowych będą mogli pracować wydajniej, korzystając z inteligentnych alertów, specjalistycznych raportów i powiązań z pokrewnymi narzędziami w ramach jednolitego interfejsu i procesu. OMEGAMON for Storage on z/OS obejmuje swoim działaniem najważniejsze podsystemy sprzętowe i programowe potrzebne do utrzymania środowiska pamięci masowej z/OS w dobrej kondycji.

Szybsze rozwiązywanie problemów

IBM OMEGAMON Dashboard Edition for z/OS w jednym miejscu prezentuje informacje z różnych narzędzi, w tym z monitorów IBM OMEGAMON XE i oprogramowania innych firm. Możliwe jest tworzenie widoków aplikacji, w tym działających na więcej niż jednej platformie. Narzędzie pomaga w lokalizowaniu źródeł problemów wywoływanych przez aplikacje o wysokim priorytecie. Ułatwia specjalistom IT i menedżerom ocenę wpływu zdarzeń systemowych na działalność biznesową oraz szybkie, sprawne i proaktywne podejmowanie decyzji w skali całego przedsiębiorstwa.

Zaawansowane monitorowanie

OMEGAMON for XE on z/OS monitoruje wydajność sieciową zasobów systemowych i newralgicznych aplikacji oraz wspomaga zarządzanie tą wydajnością. Umożliwia monitorowanie przestrzeni adresowych i zasobów w wielu partycjach LPAR oraz monitorowanie pamięci masowych. Całe środowisko korporacyjne widoczne jest z jednego ekranu, przez interfejs graficzny lub bazujący na standardzie terminalowym 3270. Przygotowywanie do pracy i konfigurowanie agentów monitorujących zostało uproszczone. Mniejsza liczba parametrów i zadań serwisowych ogranicza ryzyko popełnienia błędu i przyspiesza prace serwisowe.

Monitorowanie wszystkich maszyn wirtualnych Java na platformie z/OS

IBM OMEGAMON for JVM on z/OS umożliwia obserwację wszystkich aktywnych maszyn wirtualnych Java® (JVM) z dowolnego podsystemu lub aplikacji wsadowej na jednym ekranie. Użytkownicy są powiadamiani o problemach z wydajnością maszyn JVM, by mogli je szybko lokalizować i wykrywać ich przyczyny. Z pomocą narzędzia można wykryć problematyczne wątki i problemy z blokadami oraz procesy porządkowania pamięci, które działają z nieoptymalną wydajnością. Możliwa jest także obserwacja wydajności procesorów ogólnych i wyspecjalizowanych oraz zstępująca nawigacja do szczegółowych informacji o środowisku JVM.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Kliknij poniższy odsyłacz, aby zobaczyć aktualne wymagania programowe.

  Wymagania sprzętowe

  Wymagania sprzętowe podano według wersji na stronie poświęconej wymaganiom programowym.

   Zobacz także

   IBM OMEGAMON for JVM on z/OS

   Zarządzanie wydajnością maszyn wirtualnych Java w podsystemach z/OS

   Dowiedz się więcej

   IBM Service Management Unite

   Zunifikowany kokpit zarządzania usługami

   Dowiedz się więcej