Szczegółowy opis IBM OMEGAMON for Storage on z/OS

Śledzenie bieżących i historycznych danych pamięci masowej oraz zarządzanie nimi

Rozwiązanie pozwala na monitorowanie pamięci flash, dysków, taśm i urządzeń VTS (IBM lub innych firm) oraz kluczowych podsystemów oprogramowania, w tym rozwiązań DFSMShsm/ DFSMSdss, DFSMSrmm, ICKDSF, IDCAMS i CA1, a także na zarządzanie nimi. Ponadto użytkownik ma dostęp do struktur DFSMS, takich jak procedury ACS, kanałów (FICON), jednostek sterowania, pamięci podręcznej i zarządzania przydziałem ramek (frame rate pacing).

Zintegrowane obszary robocze do rozwiązywania problemów

Obszary robocze do rozwiązywania problemów umożliwiają zarządzanie pamięcią masową w oparciu o grupy pamięci, grupy zestawów danych lub grupy niestandardowe i przeglądanie danych na poziomie woluminów logicznych i fizycznych. Obszary robocze DFSMShsm umożliwiają korzystanie z aktywnych kolejek HSM, kontrolnych zestawów danych i innych funkcji. Nowy, rozszerzony i ulepszony interfejs użytkownika 3270 sprawia, że wyszukiwanie ważnych informacji jest prostsze i szybsze. Odsyłacze do odpowiednich obszarów roboczych oraz inne narzędzia ułatwiają przeszukiwanie danych w głąb i wszerz, przyspieszając identyfikację i eliminację problemów.

Widok aplikacji

Rozwiązanie pozwala zoptymalizować wydajność pamięci masowych obsługujących kluczowe aplikacje. Ponadto umożliwia kompleksowe monitorowanie pamięci masowych (podsystemów we/wy), które obsługują najważniejsze aplikacje w środowisku, co umożliwia automatyczne reagowanie na problemy, jeszcze zanim zaczną mieć wpływ na wydajność.

Zarządzanie na podstawie wyjątków

Rozwiązanie generuje elastyczne raporty, które można dostosować do swoich potrzeb. Oprócz tego pozwala też definiować sytuacje przy użyciu precyzyjnych instrukcji logicznych i korzystać z inteligentnych alertów. Dzięki temu użytkownik może skoncentrować się na istotnych problemach, a jego uwaga nie jest rozpraszana przez liczne alerty o przekroczeniu wartości progowych, których powody mogą być błahe, a analiza czasochłonna.

Nowy komponent Realtime Dataset Metrics Viewer

W najnowszej wersji rozwiązania OMEGAMON for Storage komponent Realtime Dataset Metrics Viewer udostępnia administratorom pamięci masowej ujęcia głównych metryk zestawów danych w czasie niemal rzeczywistym. Wgląd w te informacje pozwala błyskawicznie diagnozować problemy i skraca czas reakcji z godzin do minut. Nowa przeglądarka działa w przeglądarce WWW i może przedstawiać informacje w najbardziej skuteczny i efektywny dla wykonywanych zadań sposób. Ta oparta na nowej technologii Zowe funkcja potrafi znacząco skrócić czas rozwiązywania problemów i chroni przed newralgicznymi przestojami.

Automatyzacja rozwiązywania problemów

Możesz otrzymywać alerty, ale też wstępnie zaprogramować działania podejmowane w wypadku konkretnych sytuacji. Przy użyciu zestawu narzędzi OMEGAMON Storage Toolkit możesz grupowo tworzyć dowolne zadania JCL, co pozwala wywoływać nawet złożone, wstępnie zaplanowane reakcje za pośrednictwem inteligentnych alertów. Oprócz tego OMEGAMON for Storage zapewnia dostęp do specjalistycznej wiedzy, co ogranicza potrzebę korzystania z pracy ekspertów.

Zobacz także

IBM Advanced Archive for DFSMShsm

IBM® Advanced Archive for DFSMShsm tworzy nowy poziom archiwizacji dla kopii zapasowych nieaktywnych danych na systemach mainframe, zarządzanych przez środowisko DFSMShsm. Dodatkowy poziom zarządzania zużywa mniej zasobów procesorowych, co zwiększa wydajność środowiska DFSMShsm i stawia pamięć masową w chmurze obok już dostępnych wirtualnych i fizycznych taśmowych nośników danych. IBM Advanced Archive for DFSMShsm przestrzega strategii zarządzania DFSMS w celu prawidłowego tworzenia kopii zapasowych i skutecznego zarządzania przechowywaniem danych. Przechowywane w chmurze dane przywołane przez aplikacje lub użytkowników są zwracane pod kontrolę środowiska DFSMShsm i tam udostępniane. IBM Advanced Archive for DFSMShsm współpracuje ze środowiskami chmurowymi IBM Cloud Object Storage, IBM SoftLayer® i Amazon S3.

Dowiedz się więcej

IBM Advanced Storage Management Suite for z/OS

Advanced Storage Management Suite for z/OS

Dowiedz się więcej

IBM Tivoli Advanced Catalog Management for z/OS

Ochrona najważniejszych danych i wzrost ich dostępności

Dowiedz się więcej

IBM Tivoli Tape Optimizer on z/OS

Efektywne kopiowanie woluminów taśmowych i zestawów danych

Dowiedz się więcej

IBM Cloud Tape Connector for z/OS

Przechowywanie danych ze środowisk mainframe w chmurze

Dowiedz się więcej

IBM Tivoli Advanced Backup and Recovery for z/OS

Automatycznie identyfikuje newralgiczne dane aplikacji i zarządza kopiami zapasowymi

Dowiedz się więcej

IBM Tivoli Advanced Allocation Management for z/OS

Zapobiega błędom abend x37, a tym samym zwiększa produktywność i dostępność danych

Dowiedz się więcej

IBM Tivoli Advanced Audit for DFSMShsm

Monitorowanie i ochrona środowiska DFSMShsm

Dowiedz się więcej