Wyróżnione funkcje

Śledzenie bieżących i historycznych danych pamięci masowej oraz zarządzanie nimi

Rozwiązanie pozwala na monitorowanie pamięci flash, dysków, taśm i urządzeń VTS (IBM lub innych firm) oraz kluczowych podsystemów oprogramowania, w tym rozwiązań DFSMShsm/ DFSMSdss, DFSMSrmm, ICKDSF, IDCAMS i CA1, a także na zarządzanie nimi. Ponadto użytkownik ma dostęp do struktur DFSMS, takich jak procedury ACS, kanałów (FICON), jednostek sterowania, pamięci podręcznej i zarządzania przydziałem ramek (frame rate pacing).

Zintegrowane obszary robocze do rozwiązywania problemów

Obszary robocze do rozwiązywania problemów umożliwiają zarządzanie pamięcią masową w oparciu o grupy pamięci, grupy zestawów danych lub grupy niestandardowe i przeglądanie danych na poziomie woluminów logicznych i fizycznych. Obszary robocze DFSMShsm umożliwiają korzystanie z aktywnych kolejek HSM, kontrolnych zestawów danych i innych funkcji. Nowy, rozszerzony i ulepszony interfejs użytkownika 3270 sprawia, że wyszukiwanie ważnych informacji jest prostsze i szybsze. Odsyłacze do odpowiednich obszarów roboczych oraz inne narzędzia ułatwiają przeszukiwanie danych w głąb i wszerz, przyspieszając identyfikację i eliminację problemów.

Widok aplikacji

Rozwiązanie pozwala zoptymalizować wydajność pamięci masowych obsługujących kluczowe aplikacje. Ponadto umożliwia kompleksowe monitorowanie pamięci masowych (podsystemów we/wy), które obsługują najważniejsze aplikacje w środowisku, co umożliwia automatyczne reagowanie na problemy, jeszcze za nim zaczną mieć wpływ na wydajność.

Zarządzanie na podstawie wyjątków

Rozwiązanie generuje elastyczne raporty, które można dostosować do swoich potrzeb. Oprócz tego pozwala też definiować sytuacje przy użyciu precyzyjnych instrukcji logicznych i korzystać z inteligentnych alertów. Dzięki temu użytkownik może skoncentrować się na istotnych problemach, a jego uwaga nie jest rozpraszana przez liczne alerty o przekroczeniu wartości progowych, których powody mogą być błahe, a analiza czasochłonna.

Szerokie ujęcie zestawów danych i zaawansowane możliwości działania

Przy użyciu oferowanego zestawu narzędzi można grupowo tworzyć dowolne zadania JCL, co umożliwia wywoływanie wstępnie zaplanowanych reakcji za pośrednictwem inteligentnych alertów. Oprócz tego dostęp do specjalistycznej wiedzy pozwala ograniczyć potrzebę korzystania z pracy ekspertów.