Co OMEGAMON XE na platformach z/VM i Linux może zmienić w Twojej firmie

IBM® OMEGAMON® for Storage on z/OS® umożliwia zarządzanie pamięcią masową i podejmowanie działań naprawczych w celu zapobieżenia przestojom procesów związanych z pamięcią masową. Inteligentne alerty, sprofilowane raporty i odsyłacze prowadzące do odpowiednich narzędzi wykorzystujących dostępne interfejsy i procesy zwiększa efektywność pracy administratorów. OMEGAMON for Storage on z/OS obejmuje swoim działaniem najważniejsze podsystemy sprzętowe i programowe służące do utrzymania środowiska pamięci masowej z/OS w dobrej kondycji. Zautomatyzowane działania oparte na kompleksowym monitorowaniu pamięci masowej pod kątem wydajności podsystemów we/wy środowiska z/OS, mechanizmów zarządzania pojemnością i zapewnienia dostępności pamięci masowej ułatwiają utrzymanie optymalnej efektywności.

Zarządzanie pamięciami masowymi IBM i innych firm

Pozwala na zarządzanie komponentami oprogramowania pamięci masowych, np. Data Facility Systems Managed Storage dla hierarchicznych pamięci masowych czy podsystemami zarządzania taśmami. Zapewnia też dostęp do aktualnych informacji o podsystemach sprzętowych.

Obszary robocze ułatwiające rozwiązywanie problemów

Odsyłacze Dynamic Workspace Link (DWL) prowadzące do narzędzi w portalu Tivoli Enterprise™ Portal (TEP) i ulepszony interfejs użytkownika 3270 zapewniają dostęp do obszarów roboczych ułatwiających rozwiązywanie problemów bez organizowania specjalnych narad.

Szeroki dostęp do informacji o wydajności pamięci masowych

Rozwiązanie pozwala na kompleksowe monitorowanie wydajności i dostępności podsystemów we/wy w środowisku z/OS, zapewniając pełen wgląd w wydajność pamięci masowych obsługujących aplikacje.

Definiowanie wyjątków i odpowiedzi

Użytkownik może samodzielnie wskazać wyjątki, aby reagowanie nie ograniczało się do odpowiedzi na proste przekroczenie progu. Produkt pozwala też określać standardowe i niestandardowe sytuacje wywołujące automatyczną reakcję lub alert dla administratora.

Reagowanie przy użyciu zautomatyzowanych komend

Zestaw narzędzi do obsługi pamięci masowych zwiększa produktywność pracy administratorów, umożliwiając im zarządzanie środowiskiem pamięci masowych przy użyciu zautomatyzowanych komend i zaplanowanych działań.

Najważniejsze cechy

  • Śledzenie bieżących i historycznych danych pamięci masowej oraz zarządzanie nimi
  • Zintegrowane obszary robocze do rozwiązywania problemów
  • Widok aplikacji
  • Zarządzanie na podstawie wyjątków
  • Szerokie ujęcie zestawów danych i zaawansowane możliwości działania