Wyróżnione funkcje

Łatwiejsze rozwiązywanie problemów

Rozbudowane funkcje wspomagające rozwiązywanie problemów w połączeniu z wyświetlaniem informacji z niedawnej historii w interfejsie 3270UI ułatwiają analizowanie i eliminowanie napotkanych nieprawidłowości. IBM® OMEGAMON for Networks on zSystems® jest w stanie analizować informacje o zasobach sieciowych pozyskiwane w czasie rzeczywistym i dane historyczne w ramach jednego interfejsu.

Dodatkowe funkcje obsługi sieci

Komenda FIND ułatwia wyszukiwanie zasobów sieciowych, a komendy PING, NSLOOKUP i TRACERTE pomagają w szybkim debugowaniu problemów w sieci.

Ulepszona nawigacja

Komendy NETWORK (lub NETMENU), VTAM (lub VTAMMENU), TCPIP (lub TCPIPMENU) i OSA usprawniają nawigację.

Wykrywanie problemów z pomocą agentów monitorujących

Korzystając z komendy HEALTH, która powoduje przejście do obszaru roboczego Enterprise Mainframe Networks Health (Stan poprawności sieci korporacyjnego środowiska mainframe), można wykrywać problemy z pomocą agentów monitorujących.

Ulepszone obszary robocze interfejsu 3270UI

W interfejsie użytkownika 3270UI dostępne są liczne obszary robocze, takie jak: Enterprise Mainframe Networks Health (Stan poprawności sieci korporacyjnego środowiska mainframe), Enterprise TCPIP and VTAM Overview (Przegląd korporacyjnego środowiska TCPIP i VTAM), TCPIP Address Space Details (Szczegóły przestrzeni adresowej TCPIP), VTAM Address Space Details (Szczegóły przestrzeni adresowej VTAM), VTAM Buffer Pools (Pule buforów VTAM) i VTAM Buffer Pool Details (Szczegóły puli buforów VTAM).

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Poniższy odsyłacz prowadzi do najbardziej aktualnych informacji o wymaganiach programowych.

    Wymagania sprzętowe

    Wymagania sprzętowe podano według wersji na stronie poświęconej wymaganiom programowym.