Wyróżnione funkcje

Łatwiejsze rozwiązywanie problemów

Rozbudowane funkcje wspomagające rozwiązywanie problemów w połączeniu z wyświetlaniem informacji z niedawnej historii w interfejsie 3270UI ułatwiają analizowanie i eliminowanie napotkanych nieprawidłowości. IBM® OMEGAMON for Networks on zSystems® jest w stanie analizować informacje o zasobach sieciowych pozyskiwane w czasie rzeczywistym i dane historyczne w ramach jednego interfejsu.

Dodatkowe funkcje obsługi sieci

Komenda FIND ułatwia wyszukiwanie zasobów sieciowych, a komendy PING, NSLOOKUP i TRACERTE pomagają w szybkim debugowaniu problemów w sieci.

Ulepszona nawigacja

Komendy NETWORK (lub NETMENU), VTAM (lub VTAMMENU), TCPIP (lub TCPIPMENU) i OSA usprawniają nawigację.

Wykrywanie problemów z pomocą agentów monitorujących

Korzystając z komendy HEALTH, która powoduje przejście do obszaru roboczego Enterprise Mainframe Networks Health (Stan poprawności sieci korporacyjnego środowiska mainframe), można wykrywać problemy z pomocą agentów monitorujących.

Ulepszone obszary robocze interfejsu 3270UI

W interfejsie użytkownika 3270UI dostępne są liczne obszary robocze, takie jak: Enterprise Mainframe Networks Health (Stan poprawności sieci korporacyjnego środowiska mainframe), Enterprise TCPIP and VTAM Overview (Przegląd korporacyjnego środowiska TCPIP i VTAM), TCPIP Address Space Details (Szczegóły przestrzeni adresowej TCPIP), VTAM Address Space Details (Szczegóły przestrzeni adresowej VTAM), VTAM Buffer Pools (Pule buforów VTAM) i VTAM Buffer Pool Details (Szczegóły puli buforów VTAM).

Szczegóły techniczne

Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe podano według wersji na stronie poświęconej wymaganiom programowym.

    Wymagania dotyczące oprogramowania

    Poniższy odsyłacz prowadzi do najbardziej aktualnych informacji o wymaganiach programowych.