Proaktywne monitorowanie IMS

IBM® OMEGAMON® for IMS® on z/OS® to monitor wydajności i obciążeń dla systemu IMS. Generuje alerty, wykrywa podstawowe przyczyny problemów i inicjuje działania naprawcze. Pomaga w eliminowaniu opóźnień i przestojów, pozwalając na monitorowanie metryk w czasie rzeczywistym i analizowanie danych historycznych. Udostępnia dane statystyczne dotyczące struktury Coupling Facility, kolejek współużytkowanych, konfliktów między blokadami w bazie danych i innych aspektów. OMEGAMON for IMS on z/OS udostępnia centralny punkt sterowania w środowisku Parallel Sysplex® i monitoruje transakcje Connect TCP/IP w systemie IMS. Jest dostępny jako odrębny produkt lub część pakietów IBM Service Management Suite for z/OS i IBM OMEGAMON Performance Management Suite for z/OS.

Minimalizacja wpływu problemów na newralgiczne aplikacje

Monitorując aplikacje, które przekraczają parametry SLA dotyczące opóźnień lub czasu wykorzystania procesora, można szybko zlokalizować problemy.

Wykrywanie wąskich gardeł i zapobieganie im

Prezentacje analizy wąskich gardeł w formie graficznej obrazują wpływ problemów na IMS i aplikacje tego systemu.

Krótszy czas oczekiwania na odpowiedź

Możliwe jest analizowanie czasów, jakie transakcje spędzają w kolejce wejściowej, na przetwarzaniu i wyprowadzaniu wyników. Funkcja analizy czasu reakcji (RTA) monitoruje transakcje w środowisku IMSplex i rozbija czasy reakcji na składowe.

Lepsza kontrola i wizualizacja

Można przeglądać skonsolidowany dziennik komunikatów MTO i konsoli z/OS Console za pomocą narzędzia IMS Commander, a także wydawać IMS komendy typu 1 i 2.

Oszczędność czasu

Takie funkcje, jak PARMGEN — opcja instalacji w oparciu o parametry — upraszczają instalację i zarządzanie

Funkcje programu IBM OMEGAMON for IMS on z/OS

  • Automatyczne wykrywanie wszystkich regionów IMS i IMS Connect
  • Szczegółowe raporty na podstawie danych czasu rzeczywistego i niedawnej historii
  • Analiza czasów reakcji aplikacji w kolejkach IMS Shared Queue (CSQ)
  • Skonsolidowany dziennik komunikatów MTO i konsoli IMS z/OS Console
  • Szczegółowe monitorowanie wydajności aplikacji
  • Uproszczone wdrożenie
  • Zaawansowane, zintegrowane interfejsy użytkownika
  • Alerty dotyczące kluczowych wskaźników wydajności
  • Bezproblemowa integracja z rodziną produktów OMEGAMON do monitorowania
  • IMS Commander