Zarządzanie systemami przedsiębiorstwa i monitorowanie ich

IBM® OMEGAMON® Dashboard Edition for z/OS® w jednym miejscu prezentuje informacje o wydajności pochodzące z różnych źródeł, w tym z monitorów OMEGAMON i programów innych firm. Dostarcza informacji pozyskiwanych w czasie bliskim rzeczywistemu oraz danych historycznych dotyczących wydajności systemu operacyjnego i najważniejszych podsystemów. Na jednym ekranie można przeglądać wszystkie alerty sytuacyjne, by jak najszybciej wykryć podstawową przyczynę problemu. OMEGAMON Dashboard Edition to program dostępny jako odrębny produkt lub część pakietu IBM Service Management Suite for z/OS, IBM OMEGAMON Performance Management Suite for z/OS bądź IBM OMEGAMON for z/OS Management Suite.

Monitorowanie na skalę ogólnokorporacyjną

Omawiany produkt integruje dane z wielu monitorów OMEGAMON w jednym obszarze roboczym IBM® Tivoli Enterprise PortalPotrafi odzwierciedlać struktury logiczne, takie jak procesy biznesowe lub hierarchię organizacyjną wydziałów.

Bardziej efektywne rozwiązywanie problemów

Drzewo statusu sytuacyjnego w ulepszonym interfejsie 3270 oprogramowania OMEGAMON ułatwia interpretację aktualnych informacji o statusie systemów i szybkie lokalizowanie problemów.

Pogłębione analizy na potrzeby obsługi IT i zarządzania

Pomagają oceniać wpływ zdarzeń w systemie na aplikacje o newralgicznym znaczeniu oraz szybko wykrywać podstawowe przyczyny problemów.