Dowiedz się więcej o sieciach obsługiwanych przez IBM

IBM Technology Support Services for Cisco

Dostęp do aktualizacji i nowych wersji oprogramowania, interaktywne doradztwo i narzędzia techniczne oraz szczegółowe informacje o produktach — wszystko to przygotowane z myślą o rozwiązaniach Cisco.

IBM Technology Support Services for Juniper

IBM ułatwia nadzorowanie kosztów utrzymania sprzętu, jednocześnie skracając czas rozwiązywania problemów dzięki proaktywnemu wsparciu całodobowemu. IBM dysponuje szeroką wiedzą specjalistyczną i prowadzi bliską współpracę z działem wsparcia firmy Juniper. Oferowane usługi wsparcia pozwalają zwiększać wydajność i ograniczać koszty związane z utrzymywaniem wielu systemów sieciowych i administrowaniem nimi.

IBM Technology Support Services for F5

Utrzymanie płynnego działania i optymalnej wydajności produktów F5 Networks, takich jak kontrolery dostarczania aplikacji (ADC), ma kluczowe znaczenie. IBM oferuje pojedynczy punkt kontaktu w kwestiach dotyczących wsparcia dla rozwiązań sieciowych od wielu dostawców — w tym wsparcie lokalne i zdalne oraz usługi w zakresie logistyki części i fakturowania.

IBM Technology Support Services for Palo Alto Networks

Nieprzerwane działanie platformy Palo Alto Networks ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa Twojego środowiska sieciowego. Rozwiązanie IBM Technology Support Services dla produktów Palo Alto Networks oferuje pojedynczy punkt kontaktu w kwestiach dotyczących technologii Palo Alto Networks oraz innych produktów przewidzianych przez nową lub obowiązującą umowę z IBM.

IBM Technology Support Services for Check Point

Firma Check Point przyznała IBM tytuły Certified Service Provider i Certified Collaborative Support Provider. Rozwiązanie IBM® Technology Support Services for Check Point oferuje pojedynczy punkt kontaktu w celu uzyskania wsparcia dla produktów Check Point uwzględnionych w postanowieniach umowy o serwisowaniu zawartej z IBM. Oferując zdalne i lokalne wsparcie techniczne, ułatwiamy szybkie rozpoznanie istoty problemu i jego rozwiązanie, co przekłada się na większą dostępność sytemu.

IBM Technology Support Services for Riverbed

Rozwiązania Riverbed, wraz ze wsparciem IBM, pozwalają rozwiązywać problemy, zanim klienci zdążą je zauważyć. Oferowane przez Riverbed rozwiązania — SteelHead, SteelFusion i SteelCentral — zapewniają większą przejrzystość sieci oraz wgląd w wydajność aplikacji, a przy tym zwiększają rentowność inwestycji.

IBM Technology Support Services for Citrix

IBM jako szczególny partner firmy Citrix dostarcza technologie i usługi, które ułatwiają użytkownikom analizowanie, planowanie, tworzenie i wdrażanie własnego środowiska, a także zarządzanie nim. Platformy tworzone w oparciu o nasze usługi są bardziej ekonomiczne, scentralizowane i zwirtualizowane. Dzięki temu nasi klienci mogą skuteczniej rozwiązywać problemy związane z pracą w elastycznym środowisku i efektywniej prowadzić działalność. IBM dysponuje globalną infrastrukturą, która umożliwia organizacjom skuteczne wdrażanie rozwiązań Citrix Netscaler i zarządzanie nimi.