Najważniejsze funkcje

Integracja IBM QRadar

Bezpośrednia integracja pozwala narzędziom XGS wysyłać informacje o przepływach sieciowych i zdarzeniach do analizy w systemie QRadar SIEM. Z kolei aktualizacje strategii sieciowych i polecenia objęcia kwarantanną są przesyłane bezpośrednio z platformy QRadar.

Moduł Protocol Analysis Module (PAM)

Moduł Protocol Analysis Module (PAM) od IBM wykorzystuje analizy behawioralne i heurystyczne do wykrywania i powstrzymywania zarówno znanych, jak i nieznanych zagrożeń.

Aplikacje a mechanizmy bezpieczeństwa

Mechanizmy bezpieczeństwa pozwalają precyzyjnie kontrolować, które aplikacje mogą być wykorzystywane w sieci przedsiębiorstwa przez poszczególnych użytkowników.

Flexible Performance Licensing

Model licencjonowania Flexible Performance Licensing pozwala dopasować wydajność urządzenia do bieżących potrzeb i zwiększyć ją w przyszłości.

Przykład z praktyki klienta

Kup teraz i postaw pierwszy krok