Wyróżnione funkcje

Efektywne zarządzanie sieciami w centrum przetwarzania danych

Proaktywnie monitorujemy sieci w Twoim centrum przetwarzania danych i zarządzamy nimi, niezależnie od tego, czy należą do infrastruktury lokalnej, czy chmurowej. Nasze rozwiązania obejmują płynną integrację technologii tradycyjnych i nowych, takich jak sieci zdefiniowane programowo (SDN — software-defined networking), wirtualizacja funkcji sieciowych (NFV — networked functions virtualization) oraz łączność między centrum przetwarzania danych a chmurą.

Zarządzanie infrastrukturą komunikacyjną

IBM oferuje szeroką gamę rozwiązań do zarządzania sieciami LAN i infrastrukturą komunikacyjną. Jej dopełnienie stanowi zestaw rozwiązań do komunikacji konwergentnej, głosowej i wideo, rozwiązania dla centrów obsługi telefonicznej, sieci dostarczania treści, przyspieszanie aplikacji, usługi brzegowe lub usługi Wi-Fi zaspokajające unikalne potrzeby jednostek organizacyjnych.

Opcje zarządzania siecią WAN

IBM jest w stanie zrealizować szeroką gamę rozwiązań z dziedziny łączności sieciowej, w tym hybrydowe sieci WAN, zarządzane sieci WAN zdefiniowane programowo, systemy dynamicznego przydziału pasma i sieć jako usługę, a także usługi monitorowania wydajności aplikacji i optymalizacji sieci WAN.

Centralizacja zarządzania siecią i systemami IT

Eksperci IBM — wyposażeni w specjalistyczną wiedzę z różnych dziedzin, narzędzia najlepsze w swojej klasie i centralny portal do zarządzania sieciami — skutecznie dbają o to, by Twoje sieci zawsze działały optymalnie. Całościowe ujęcie infrastruktury IT i sieciowej umożliwia naszym specjalistom szybsze i dokładne wykrywanie podstawowych przyczyn problemów z siecią.

Technologie zdefiniowane programowo

Dzięki technologiom zdefiniowanym programowo, takim jak SDN, automatyzacja i analityka, IBM może pomóc w szybkim wdrożeniu strategii nadzoru, szybszym rozwiązywaniu problemów i analizowaniu schematów awarii w systemach i procesach IT. Proaktywnie zapobiegamy problemom, eliminując ich podstawowe przyczyny.

Sprawdzone procesy i narzędzia

IBM działa w oparciu o sprawdzone procesy zarządzania usługami według metodologii ITIL. Oferowane przez nas narzędzia chmurowe optymalizują elastyczność i wydajność sieci w chmurze hybrydowej.

Zobacz także

IBM MultiNetwork Services

Wykorzystaj w pełni zarządzaną platformę łączności dla chmur hybrydowych

Dowiedz się więcej

IBM Integrated Managed Infrastructure Services

Efektywność dzięki zintegrowanej i zarządzanej infrastrukturze hybrydowej

Dowiedz się więcej

Client Innovation Centers - Networking

To tutaj można testować, integrować i wypróbować nowe technologie sieciowe.

Dowiedz się więcej