Wyróżnione funkcje

Optymalizacja sieci

Oferowane usługi zapewniają zdolność współdziałania między składnikami wykorzystywanej infrastruktury — systemami, sieciami czy pamięcią masową — a nowymi środowiskami chmury. Trzymając się ściśle realizowanych strategii i sprawdzonych architektur referencyjnych, możemy opracować szczegółową plan rozwoju zadań projektowych i wdrożeniowych, która odpowiada wymogom Twojego przedsiębiorstwa i środowiska IT. A dzięki konsolidacji i wirtualizacji sieci w różnych lokalizacjach i na różnych urządzeniach pomagamy w standaryzacji i redukcji kosztów.

Niemal niezawodne wdrożenia

Nasze usługi oferują cenną pomoc na każdym kroku realizowanej inicjatywy, ograniczając towarzyszące jej ryzyko i zapobiegając zakłóceniom w działalności. Obejmują one wysokiej klasy architekturę; projektowanie funkcjonalnych rozwiązań z myślą o konkretnych potrzebach; zakupy sprzętu i oprogramowania; budowę, weryfikację i testowanie rozwiązań na etapie produkcji wstępnej; wdrażanie i integrację rozwiązań w pełnym środowisku produkcyjnym; a także weryfikację działań eksploatacyjnych i szkolenia pracownicze.

Optymalne wykorzystanie środowiska sieci

Posiadamy bogate doświadczenie w dziedzinie środowisk IT, dzięki czemu pomagamy w optymalnym wykorzystaniu możliwości biznesowych sieci w Twoim przedsiębiorstwie. Dogłębna znajomość najnowszych technologii i wielu różnych strategii stosowanych przez dostawców rozwiązań technologicznych pozwala nam udzielać niezależnych wskazówek, które uwzględniają Twoje potrzeby. Od dawna współpracujemy z dostawcami czołowych rozwiązań w dziedzinie technologii sieciowych, a nasza wiedza opiera się na niezliczonych implementacjach przeprowadzanych na całym świecie. Dlatego proponowane przez nas komponenty doskonale się sprawdzą w Twoim środowisku.

Holistyczna strategia to szereg korzyści

Oferujemy usługi odpowiadające potrzebom na każdym etapie cyklu życia rozwiązań — od przyjęcia strategii i dokonania wstępnej oceny, przez projektowanie i wdrażanie, aż po ciągłe monitorowanie i zarządzanie. Realizujemy holistyczną strategię obejmującą całe środowisko IT, która przekłada się na synergiczną współpracę zatrudnianych przez Ciebie zespołów — odpowiedzialnych za wymianę informacji i zasobów, systemy, pamięć masową, chmurę, eksploatację, bezpieczeństwo i tworzenia aplikacji. Nareszcie mogą one wykorzystać pełnię możliwości, jakie niesie za sobą transformacja sieci.

Integracja sieci w centrach przetwarzania danych

IBM ułatwia integrację sieci, pamięci masowych i systemów zarządzania serwerami, a także procesów. Ponadto pomagamy w realizacji złożonych zadań związanych z aktualizacją, rozbudową, konsolidacją i migracją sieci w centrum przetwarzania danych.

Aktualizacje, rozbudowy i konsolidacje stanowiące wyzwanie

Z naszą pomocą zintegrujesz wszystkie sieci wchodzące w skład przedsiębiorstwa: lokalne (LAN), rozległe (WAN) i kampusowe. IBM ułatwia integrację heterogenicznych środowisk sieciowych powstałych w wyniku rozwoju, fuzji i przejęć oraz używanych przez personel mobilny. Nasi specjaliści pomagają w realizacji złożonych zadań związanych z modernizacją, rozbudową, konsolidacją i migracją sieci, umożliwiając wdrożenie nowych aplikacji sprzyjających kontaktom społecznym oraz wykorzystującym komunikację głosową i wideo.

Zobacz także

IBM Network Consulting Services

Planowanie, ocenianie i projektowanie sieci pod kątem cyfrowej transformacji

Dowiedz się więcej

IBM Network Transformation and Outsourcing Services

Strategiczna przewaga dzięki unowocześnieniu sieci

Dowiedz się więcej

Client Innovation Centers - Networking

To tutaj można testować, integrować i wypróbować nowe technologie sieciowe.

Dowiedz się więcej