Wyróżnione funkcje

Uproszczone zarządzanie sieciami SAN o dynamicznych strukturach

IBM Network Advisor upraszcza zarządzanie sieciami SAN i pomaga w proaktywnym diagnozowaniu oraz rozwiązywaniu problemów w celu uniknięcia przestojów, poprawy efektywności operacyjnej i ograniczenia kosztów. Konfigurowalne panele kontrolne dostępne za pośrednictwem przeglądarki przedstawiają dane z wykrytych urządzeń — w tym zaawansowane informacje diagnostyczne pozyskiwane dzięki integracji z technologią Fabric Vision. Jeśli w sieci wystąpią problemy, zespół IT może łatwo dotrzeć do szczegółowych informacji, aby błyskawicznie określić przyczyny zakłóceń i je wyeliminować zanim jeszcze negatywnie odbiją się na funkcjonowaniu środowiska.

Proaktywne monitorowanie

IBM Network Advisor zapewnia wgląd w informacje o stanie i działaniu struktury sieci na konfigurowalnych panelach i w interaktywnych widokach topologii. IBM Network Advisor przekształca dane w wyniki analiz, pomagając w szybkim określaniu potencjalnych problemów i nieprawidłowości na poziomie poszczególnych urządzeń i całej struktury. Aby ułatwić zarządzanie siecią, IBM Network Advisor udostępnia proste kreatory i opcje menu służące do automatyzacji newralgicznych zadań — od konfiguracji poprzez rozwiązywanie problemów aż po raportowanie.

Szybkie rozwiązywanie problemów

IBM Network Advisor umożliwia szybkie rozwiązywanie problemów, oferując liczne widoki uwypuklające sytuacje wykraczające poza normę oraz menu pozwalające na przechodzenie do szczegółowych informacji. W efekcie administratorzy mogą podejmować decyzje na podstawie szeregu danych o różnych aspektach funkcjonowania sieci pamięci masowych. Do funkcji programu IBM Network Advisor wspomagających rozwiązywanie problemów należy monitorowanie w czasie rzeczywistym i odtwarzanie sytuacji z punktu w czasie, filtry sieci i czasu, zarządzanie zdarzeniami, zarządzanie zmianami konfiguracji i zaawansowane powiadamianie administratorów (Advanced Call Home).

Uproszczone zarządzanie zasobami i ich optymalizacja

IBM Network Advisor pomaga organizacjom w zarządzaniu całym cyklem zarządzania siecią, automatyzując czasochłonne zadania i odciążając cenne zasoby kadrowe. Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika minimalizuje nakład pracy administracyjnej i prowadzi użytkownika przez skomplikowane zadania eksploatacyjne. Ponadto można osiągnąć istotne oszczędności czasu poprzez wdrażanie masowe, bez konieczności powtarzalnego wykonywania tych samych zadań na każdym przełączniku.