Chcesz uzyskać więcej informacji o produkcie?

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o tym produkcie, jego zastosowaniach oraz potencjalnych korzyściach, jakie może przynieść Twojej firmie.

Wideo

Obejrzyj krótkie filmy, aby bliżej poznać ten produkt.

IBM Multi-Site Workload Lifeline

Zobacz, dlaczego IBM® Multi-site Workload odgrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu poważnych problemów dotykających przedsiębiorstwo.

Obejrzyj wideo

Równoważenie obciążeń przy pomocy IBM Multi-site Workload Lifeline

Zobacz, jak inteligentnie równoważyć obciążenia TCP/IP, zachowując przy tym niemal nieprzerwaną dostępność systemu.

Obejrzyj wideo

Inne zasoby

Dowiedz się więcej o korzyściach, jakie ten produkt może przynieść Twojej firmie.

IBM Multi-site Workload Lifeline: przekształcenie w klaster IBM MQ

Dowiedz się, jak przekształcić środowisko IBM MQ ze współużytkowanymi kanałami w klaster i skonfigurować rozwiązanie IBM Multi-site Workload Lifeline.

Przeczytaj opracowanie

Informacje o programie IBM Multi-site Workload Lifeline V2.5

Dowiedz się, w jaki sposób ten produkt może zapewnić większą wydajność i dostępność.

Przeczytaj dokumentację

Publikacja IBM GDPS Active/Active Overview and Planning

Zapoznaj się z ogólnymi informacjami o środowisku IBM GDPS o ciągłej dostępności i jego roli w zapewnianiu odporności biznesowym systemom IT.

Wyświetl materiał

IBM Multi-site Workload Lifeline V2.5 — podręcznik użytkownika

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu IBM Multi-site Workload Lifeline, w tym o jego instalacji, konfiguracji, eksploatacji i diagnostyce.

Przeczytaj dokumentację

Wartość ośrodków typu aktywny-aktywny, które korzystają z rozwiązania Q Replication dla IBM DB2 for z/OS

Zobacz, jak dzięki zastosowaniu rozwiązań IBM Multi-site Workload Lifeline i Q Replication zapewniać niemal ciągłą dostępność.

Wyświetl materiał

Integracja rozwiązań IBM Multi-site Workload Lifeline i F5 BIG-IP

Dowiedz się, jak zintegrować rozwiązania IBM Multi-site Workload Lifeline i F5 BIG-IP oraz jak skonfigurować je do niektórych zastosowań.

Przeczytaj dokumentację