Jak działa IBM Multi-site Workload Lifeline (Lifeline)

Równoważenie obciążeń

Lifeline wykorzystuje dwuwarstwowy system równoważenia obciążeń, które dotyczą aplikacji TCP/IP. Przy użyciu mechanizmów równoważenia pierwszej warstwy Lifeline kieruje połączenia do mechanizmów równoważenia drugiej warstwy, które znajdują się w wybranym ośrodku i kierują te połączenia dalej do znajdujących się w tym ośrodku aplikacji. Lifeline używa klastrów IBM MQ® do obsługi obciążeń wykorzystujących komunikaty. Przy użyciu takiego klastra Lifeline kieruje komunikaty dotyczące obciążeń do menadżerów kolejek IBM MQ w wybranym ośrodku, który następnie udostępnia komunikaty aplikacjom.

Rekomendacje dotyczące kierowania do ośrodków

W wypadku obciążeń korzystających z dwóch warstw mechanizmów równoważenia Lifeline udostępnia mechanizmy równoważenia pierwszej warstwy z rekomendacjami dotyczącymi kierowania połączeń do ośrodków. Zalecenia te powstają w oparciu o dostępność i stan obciążeń aplikacyjnych, obciążeń systemów z/OS i (jeśli ma to zastosowanie) obciążeń systemów Linux® na platformie IBM Z w obu ośrodkach. W wypadku obciążeń używających klastrów IBM MQ Lifeline udostępnia klaster z rekomendacjami dotyczącymi kierowania komunikatów do ośrodków. Zalecenia te są generowane na podstawie dostępności i stanu menedżerów kolejek IBM MQ oraz systemów z/OS w obu ośrodkach.

Programy doradcze Lifeline Advisor i agenty Lifeline Agent

Rozwiązanie Lifeline obejmuje programy doradcze Lifeline Advisor i agentów Lifeline Agent. Jeśli agenty Lifeline Agent wykryją, że wszystkie aplikacje obciążające lub wszystkie menedżery kolejek IBM MQ w ośrodku nie działają lub działają niepoprawnie, program doradczy Lifeline Advisor poinformuje o awarii dotyczącej obciążenia. Jeśli agenty Lifeline Agent wykryją, że wszystkie systemy z/OS i (jeśli ma to zastosowanie) systemy Linux na platformie IBM Z w ośrodku nie są już dostępne, program Lifeline Advisor poinformuje o awarii ośrodka. W każdej z tych sytuacji nowe żądania dotyczące danego obciążenia mogą być kierowane do drugiego ośrodka.

Konfiguracje obciążeń

Obciążenie aktywne/w gotowości obejmuje połączenia, które zawierają transakcje aktualizujące bazy danych w systemach z/OS®. Lifeline dba o to, by połączenia dla takich obciążeń aktualizujących były kierowane tylko do jednego ośrodka naraz. Obciążenie aktywne/obsługujące zapytania obejmuje połączenia, które zawierają transakcje służące jedynie do wysyłania zapytań do baz danych w systemach z/OS. Lifeline umożliwia kierowanie połączeń dla takich obciążeń obsługujących zapytania do jednego lub dwóch ośrodków jednocześnie.

Planowane wyłączenia

Jeśli z powodu zaplanowanej przerwy serwisowej konieczne jest wyłączenie obciążenia, Lifeline pozwala przenieść je do innego ośrodka, tak by było dalej dostępne. Aby to zrobić, należy użyć komend rozwiązania Lifeline, które pozwalają wpływać na to, gdzie kierowane są żądania obciążeń.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Do wirtualizacji na platformie z/VM konieczna jest wersja V5R3 lub nowsza.

Do wirtualizacji na platformie z/OS koniczny jest system z/OS w wersji V2R1 lub nowszej działającej na serwerze Communications Server for z/OS.

  Wymagania sprzętowe

  Każda platforma System z, która działa z systemem z/OS w wersji V2R1 lub wyższej i używa stosu TCP/IP na serwerze Communications Server for z/OS.

   Zobacz także

   IBM InfoSphere Data Replication

   IBM® InfoSphere® Data Replication umożliwia przechwytywanie zmian danych i rejestrowania ich w dziennikach. Dba o integralność transakcji, ułatwiając łączenie i konsolidowanie wielkich zbiorów danych, obsługę hurtowni danych i przeprowadzanie analiz na dużą skalę. Umożliwia swobodne replikowanie danych między różnymi heterogenicznymi źródłami i miejscami docelowymi. Ponadto pozwala na migrację i aktualizację danych bez przestojów. Rozwiązanie IBM InfoSphere Data Replication zapewnia też nieprzerwaną dostępność na potrzeby utrzymywania replik baz danych w zdalnych lokalizacjach, dzięki czemu użytkownicy mogą przełączać obciążenia na te repliki w czasie liczonym w sekundach, a nie w godzinach.

   Dowiedz się więcej

   IBM z/OS Communications Server

   IBM® z/OS® Communications Server, wysoce dostępny serwer transakcyjny i serwer danych klasy korporacyjnej, udostępnia typowe funkcje, takie jak File Transfer Protocol (FTP), Telnet oraz zdalne wykonywanie aplikacji. To rozwiązanie o optymalnej produktywności, które stanowi bezpieczną platformę do tworzenia i udostępniania aplikacji mainframe. Dostępne jest już rozwiązanie IBM z/OS Encryption Readiness Technology (zERT) Network Analyzer, czyli nowa wtyczka z/OSMF, która pozwala na łatwe odpytywanie i analizowanie atrybutów ochrony kryptograficznej połączeń z/OS TCP/IP i Enterprise Extender.

   Dowiedz się więcej