Co rozwiązanie Multi-site Workload Lifeline może zmienić w Twojej firmie

IBM® Multi-site Workload Lifeline pozwala na inteligentne równoważenie obciążeń dotyczących przetwarzania newralgicznych transakcji, umożliwiając wpływanie na kierunek połączeń w wypadku obciążeń TCP/IP i komunikatów dotyczących obciążeń w klastrach IBM MQ®. Obciążenia są kierowane do dwóch ośrodków, co zapewnia niemal nieprzerwaną dostępność.

Rozwiązanie wykrywa awarie dotyczące obciążeń i przekierowuje takie obciążenia do innego ośrodka, dzięki czemu czas odpowiedzi w wypadku nieplanowanych wyłączeń jest krótszy. Ponieważ obciążenia można przekierowywać do innego ośrodka, nie powodując niemal żadnych zakłóceń, wpływ planowanych przerw na pracę użytkowników jest minimalny.

Oszczędność czasu

Skorelowanie nowych połączeń między obciążeniami a najszybszymi aplikacjami i systemami umożliwia skrócenie czasu odpowiedzi. Czas przywracania sprawności po awarii dotyczącej danego obciążenia można skrócić z godzin do minut.

Większa dostępność

Gdy dojdzie do awarii lub wyłączenia niektórych aplikacji, systemów bądź ośrodków, nowe połączenia można kierować do innych dostępnych aplikacji. Ponadto rozwiązanie pozwala skrócić przerwy wynikające z aktualizacji serwisowych lub innych planowanych zdarzeń.

Większa skalowalność

Instancje aplikacji można dodawać na żądanie. Instancje można automatycznie monitorować i uwzględniać w decyzjach dotyczących kierowania obciążeniami.

Dostęp do dodatkowych informacji analitycznych

Udokumentowany interfejs NMI (Network Management Interface) zapewnia dostęp do informacji o statusach obciążeń, aplikacji i ośrodków.

Optymalizacja migracji i wykorzystania obciążeń

Przekierowywanie obciążeń i aplikacji między ośrodkami tylko w minimalnym stopniu zakłóca pracę użytkowników. Połączenia związane z obsługą zapytań mogą być kierowane do dwóch ośrodków jednocześnie.

Prostsze procedury usuwania skutków awarii i katastrof

Rozwiązanie pozwala na prostsze, niezakłócające pracy testowanie procedur usuwania skutków awarii i katastrof, umożliwiając sprawdzanie tego, czy obciążenia pozostają dostępne dla ośrodka odtwarzania — bez potrzeby przerywania pracy ośrodka produkcyjnego.