Co rozwiązanie Multi-site Workload Lifeline może zmienić w Twojej firmie

IBM® Multi-site Workload Lifeline pozwala na inteligentne równoważenie obciążeń dotyczących przetwarzania newralgicznych transakcji, umożliwiając wpływanie na kierunek połączeń w wypadku obciążeń TCP/IP i komunikatów dotyczących obciążeń w klastrach IBM MQ®. Obciążenia są kierowane do dwóch ośrodków, co zapewnia niemal nieprzerwaną dostępność.

Rozwiązanie wykrywa awarie dotyczące obciążeń i przekierowuje takie obciążenia do innego ośrodka, dzięki czemu czas odpowiedzi w wypadku nieplanowanych wyłączeń jest krótszy. Ponieważ obciążenia można przekierowywać do innego ośrodka, nie powodując niemal żadnych zakłóceń, wpływ planowanych przerw na pracę użytkowników jest minimalny.

IBM Multi-site Workload Lifeline

Oszczędność czasu

Skorelowanie nowych połączeń między obciążeniami a najszybszymi aplikacjami i systemami umożliwia skrócenie czasu odpowiedzi. Czas przywracania sprawności po awarii dotyczącej danego obciążenia można skrócić z godzin do minut.

Większa dostępność

Gdy dojdzie do awarii lub wyłączenia niektórych aplikacji, systemów bądź ośrodków, nowe połączenia można kierować do innych dostępnych aplikacji. Ponadto rozwiązanie pozwala skrócić przerwy wynikające z aktualizacji serwisowych lub innych planowanych zdarzeń.

Większa skalowalność

Instancje aplikacji można dodawać na żądanie. Instancje można automatycznie monitorować i uwzględniać w decyzjach dotyczących kierowania obciążeniami.

Dostęp do dodatkowych informacji analitycznych

Udokumentowany interfejs NMI (Network Management Interface) zapewnia dostęp do informacji o statusach obciążeń, aplikacji i ośrodków.

Optymalizacja migracji i wykorzystania obciążeń

Przekierowywanie obciążeń i aplikacji między ośrodkami tylko w minimalnym stopniu zakłóca pracę użytkowników. Połączenia związane z obsługą zapytań mogą być kierowane do dwóch ośrodków jednocześnie.

Prostsze procedury usuwania skutków awarii i katastrof

Rozwiązanie pozwala na prostsze, niezakłócające pracy testowanie procedur usuwania skutków awarii i katastrof, umożliwiając sprawdzanie tego, czy obciążenia pozostają dostępne dla ośrodka odtwarzania — bez potrzeby przerywania pracy ośrodka produkcyjnego.