Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Rozwiązanie IBM Cloud Migration Services pozwala w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje przetwarzanie w chmurze, bez konieczności sięgania po dodatkowe zasoby kadrowe. Dzięki najlepszym w swojej klasie narzędziom i technikom automatyzacji światowy zespół doświadczonych, wyspecjalizowanych inżynierów ocenia przygotowanie aplikacji do wdrożenia w chmurze, pozwalając zoptymalizować start migracji, usprawnia gromadzenie danych za pośrednictwem niewymagających agentów technologii i dzieli się specjalistyczną wiedzą umożliwiającą skuteczne przeprowadzenie migracji obciążeń x86. Możesz także samodzielnie skonfigurować migrację, tak aby odpowiadała Twoim potrzebom w zakresie szybkości działania, elastyczności, dostępności i ograniczania wydatków dzięki modelowi naliczania opłat za faktyczne wykorzystanie.

Szybka droga do chmury hybrydowej

Usługi wykorzystujące techniki automatyzacji i czołowe w branży narzędzia błyskawicznie oceniają przygotowanie aplikacji do migracji. A standaryzacja procesów wykrywania danych, planowania przebiegu i przeprowadzania migracji pozwala zaoszczędzić dużo czasu.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Niewymagająca agentów technologia upraszcza gromadzenie danych, a dostęp do opracowanych przez IBM szablonów i technik ułatwiających szybki start usprawnia realizację strategii migracji, planowanie zdarzeń i testowanie, oszczędzając czas i pieniądze.

Rozwiązanie dopasowane do potrzeb biznesowych

Postaw na usługę autonomiczną lub usługę uzupełniającą inne usługi migracji. Masz do wyboru trzy modularne produkty, a opłaty za każdy z nich są naliczane według rzeczywistego wykorzystania i z góry ustalonych stawek za każdy obraz.

Większa elastyczność

Usługi pomagają opracować plan migracji obciążeń tak, by nie zakłócać działalności biznesowej. W tym celu uwzględniają oczekiwania, jakie stawiasz określonym projektom.

Spójny interfejs użytkownika

Narzędzia i techniki IBM zaprojektowano z myślą o zapewnieniu użytkownikom spójnego i przejrzystego interfejsu do realizacji zadań związanych z odkrywaniem danych, planowaniem przebiegu i przeprowadzaniem migracji.

Specjalistyczna wiedza o globalnej platformie chmury

IBM zapewnia kompleksowe, obejmujące cały cykl życia globalne wsparcie dla powszechnych scenariuszy migracji do chmury dzięki czołowym w branży narzędziom, specjalistycznej wiedzy i metodom opartym na tysiącach pomyślnie przeprowadzonych migracji.

Poznaj cztery korzyści z rozwiązania IBM Cloud Migration Services

  • Moduł Discover ułatwia szybki start
  • Moduł Migrate rozbudowuje interakcje
  • Moduł Migrate Plus usprawnia całą podróż
  • Wiedza specjalistyczna o całej chmurze