Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Od spersonalizowanych i kontekstowych ofert po innowacyjne doświadczenia zakupowe — współczesne aplikacje lojalnościowe potrafią więcej niż tylko nagradzać za wielokrotne zakupy. Wiedza specjalistyczna i znakomite rozwiązania firmy PointSource są fundamentem dla szybszego tworzenia aplikacji lojalnościowych, które będą pomagać w tworzeniu trwałych relacji z klientem. Relacji sięgających daleko poza moment zakupu. Zacznij od sformułowania wizji optymalizacji interakcji cyfrowych, biorąc udział w sesji poświęconej strategii mobilnej. A potem szybko stwórz aplikację lojalnościową, korzystając z akceleratora. Kliknij Demo, aby zobaczyć przykład udanej aplikacji tego typu.

Efektywna strategia mobilna

Zapraszamy zainteresowane osoby z organizacji Klientów na zespołowe warsztaty poświęcone strategii mobilnej.

Wiarygodna platforma mobilna

Zbuduj mobilną aplikację lojalnościową na sprawdzonej, modularnej platformie IBM MobileFirst, która pomaga w bezpiecznej integracji aplikacji rodzimych i hybrydowych oraz zarządzaniu nimi.

Szybsze tworzenie i wdrażanie aplikacji mobilnej

Ten akcelerator zaprojektowany przez PointSource na platformie IBM MobileFirst Platform umożliwia szybkie stworzenie aplikacji lojalnościowej obejmującej funkcje sprzyjające budowaniu trwałych relacji.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM