Wyróżnione funkcje

Kokpit i analizy działania aplikacji mobilnej

Gotowe raporty i inne funkcje produktu umożliwiają pomiar jakości doświadczenia klienta oraz wykrywanie nieprawidłowości wpływających na działanie aplikacji.

Wykrywanie trudności i analiza interakcji

Rozpoznawanie sytuacji, w których klienci napotykają problemy na stronie lub w aplikacji, pomaga w analizowaniu przyczyn niepowodzeń, a alerty generowane w czasie bliskim rzeczywistemu umożliwiają natychmiastowe rozwiązywanie problemów.

Mapy natężeń, odsyłacze, porównania i analizy formularzy

Metryki łatwości użycia, takie jak najczęściej podejmowane interakcje i czas pozostawania w polach formularzy, pomagają w zrozumieniu zachowań użytkowników aplikacji.

Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika pozbawiono wszystkich zbędnych komplikacji, by zapewniał kompleksowe ujęcie miejsc i sposobu podejmowania interakcji przez użytkowników. Możliwe jest wygodne przechodzenie między kokpitami i raportami, które pomagają w podejmowaniu decyzji biznesowych na podstawie zebranych danych.

Oś czasu sesji

Można przeglądać interakcje jednego użytkownika na jednej stronie. A także wybierać strony i rodzaje interakcji, by wykryć miejsca sprawiające użytkownikom trudności.

Raporty i alerty powiadamiające o problemach w czasie rzeczywistym

Oprogramowanie może alarmować o przedwczesnym opuszczaniu strony spowodowanym niską jakością interakcji na urządzeniu mobilnym. Pomaga w ustaleniu priorytetów działań zmierzających do optymalizacji doświadczenia użytkownika.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Do korzystania z tego produktu wymagana jest jedna z następujących przeglądarek:

  • Google Chrome 41 lub nowsza wersja
  • Internet Explorer w wersjach od 10 do 11
  • Mozilla Firefox 36 lub nowsza wersja

Wymagania sprzętowe

Do korzystania z tego produktu wymagane są następujące elementy:

  • Bezpośrednie połączenie z Internetem
  • Stacja robocza z zainstalowaną obsługiwaną przeglądarką i minimum 1 GB pamięci RAM
  • Minimalna rozdzielczość ekranu powinna wynosić 1024 x 768, a zalecana 1280 x 1024