Wyróżnione funkcje

Wykonywanie zadań w systemie mainframe za pośrednictwem własnej stacji roboczej

Dostępne jest też zintegrowane środowisko IDE programu IBM Migration Utility Explorer, które umożliwia wykonywanie operacji, takich jak edytowanie, sprawdzanie składni bądź wprowadzanie zadań realizowanych na platformie z/OS. Rozwiązanie Migration Utility Explorer można pobrać tutaj.

Wykorzystanie pełnego potencjału środowiska Easytrieve

Przekształcone programy można uruchamiać i konserwować zarówno jako programy w języku COBOL, jak i w języku Easytrieve — bez konieczności instalowania produktów CA Easytrieve. Kod źródłowy Easytrieve jest utrzymywany w pierwotnej bibliotece.

Bezproblemowa i sprawna migracja

Modernizacja programów wsadowych przebiega sprawniej dzięki automatycznemu przekształcaniu i możliwości równoległego testowania. Rozbudowane opcje Dynamic SQL zapewniają większą wydajność oraz mniejsze zużycie zasobów procesorowych i pamięci.

Prostsze modernizowanie

Umożliwia modernizację programów Easytrieve przy użyciu raportów HTML lub danych CSV, a także automatyczne wdrażanie tych programów na serwerze. Zbiory drukarkowe można przekształcać na pliki HTML i CSV bez modyfikowania programów, z których pochodzą.