Szczegółowe informacje o kompilatorze Metal C

Wysokopoziomowa alternatywa dla języka HLASM

Rozwiązanie Enterprise Metal C for z/OS stanowi wysokopoziomową alternatywę dla pisania programów w asemblerze i umożliwia tworzenie niskopoziomowych, autonomicznych i niezależnych od środowiska Language Environment aplikacji o wysokiej wydajności. Zespoły dysponujące ograniczonymi kompetencjami w dziedzinie programowania w języku HLASM (high level assembler) mogą tworzyć zoptymalizowane programy w wysokopoziomowym języku C. Rozwiązanie umożliwia programistom szybsze przystosowywanie programów napisanych za pomocą Metal C do nowych architektur IBM Z — poprzez rekompilację i związaną z tym optymalizację dla systemu docelowego.

Niezależność od środowiska Language Environment

Umożliwia programistom tworzenie niskopoziomowych, autonomicznych aplikacji o wysokiej wydajności. Wygenerowany zoptymalizowany kod źródłowy w języku HLASM jest niezależny od środowiska Language Environment, a uruchamianie środowiska wykonawczego C nie jest konieczne. Uzyskane programy płynnie współdziałają z podstawowym kodem HLASM i zapewniają bezpośredni dostęp do usług z/OS System Services.

Zaawansowane techniki optymalizacji

Rozwiązanie wykorzystuje najnowsze techniki optymalizacji, aby generować zoptymalizowany kod zapewniający wysoką wydajność. Aplikację można stworzyć za pomocą narzędzia Enterprise Metal C for z/OS, a następnie dokonać jej rekompilacji i zoptymalizować ją pod kątem nowych systemów z/Architecture.

Wykorzystanie najnowszych możliwości architektury z/Architecture

Rozwiązanie wykorzystuje możliwości sprzętowe najnowszych serwerów IBM z14. Uwzględnia mechanizmy dostępne w systemach IBM z14 i oferuje wsparcie dla programowania operacji wektorowych, pozwalając korzystać z zalet rozwiązania Vector Facility for z/Architecture. Enterprise Metal C for z/OS udostępnia programiście funkcje platformy sprzętowej za pośrednictwem opcji, dyrektyw, deklaracji pragma i wbudowanych funkcji na poziomie źródłowym.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

z/OS 2.3

  Wymagania sprzętowe

  System z/OS 2.3 jest obsługiwany na następujących serwerach IBM Z:

  • IBM z14
  • IBM z13
  • IBM z13s®
  • IBM zEnterprise® EC12 (zEC12)
  • IBM zEnterprise BC12 (zBC12)

  Zobacz także

  Inne produkty z rodziny kompilatorów C i C++

  IBM z/OS XL C/C++

  Zwiększenie wydajności aplikacji przy zastosowaniu zaawansowanych technik kompilacji

  Dowiedz się więcej

  IBM SDK for Node.js - z/OS

  IBM® SDK for Node.js - z/OS®, bez opłat licencyjnych i z opcjonalnym płatnym wsparciem, pozwala realizować bezpieczne, modułowe, wysoce skalowalne podejście do cyfrowej transformacji na serwerach IBM Z. Umożliwiając korzystanie z JavaScript, technologia Node.js otwiera klientom korporacyjnym drogę do szerokiego grona specjalistów i programistów posługujących się tym popularnym językiem. Dzięki Node.js aplikacje powstają zwykle w krótszym czasie i zawierają mniej linijek kodu, a przedsiębiorstwa zyskują możliwość efektywnego uzupełnienia stosów aplikacji dla środowiska IBM z® w odpowiedzi na potrzeby swoich klientów związane z cyfrową transformacją.

  Dowiedz się więcej

  Kup teraz i postaw pierwszy krok