Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Cisco MDS 9710 Multilayer Director for IBM System Storage® to nowoczesny przełącznik SAN klasy Director przeznaczony dla dużych sieci pamięci masowych, który ułatwia wykorzystanie chmur korporacyjnych w procesie transformacji biznesowej. Dzięki dodaniu korporacyjnych opcji komunikacji obsługujących technologię FICON przełącznik MDS 9710 zapewnia wysoce wydajną i niezawodną infrastrukturę FICON, którą zaprojektowano tak, by współpracowała z szybkimi i skalowalnymi serwerami z Systems. Ponieważ przełącznik Cisco MDS 9710 wykorzystuje ten sam system operacyjny i interfejs zarządzania co inne przeznaczone dla centrów przetwarzania danych przełączniki Cisco, przy jego pomocy można swobodnie wdrożyć zunifikowane struktury sieciowe oparte na niezwykle wydajnej technologii komunikacyjnej Cisco i osiągnąć niski całkowity koszt użytkowania.
Cisco MDS 9710 Multilayer Director for IBM System Networking

Obsługa chmury i wielkich zbiorów danych

Korzystając z tego produktu, możesz wprowadzić w swoim centrum przetwarzania danych przyszłościowe rozwiązania do obsługi chmury i wielkich zbiorów danych.

Łączenie dużych sieci

W ramach jednej sieci konwergentnej możesz połączyć kilka dużych sieci pamięci masowych, a do ich obsługi wykorzystywać różne protokoły.

Wykorzystanie technologii SAN

Rozwiązanie zapewnia wysoką dostępność oraz pełną nadmiarowość podzespołów, umożliwiając przy tym korzystanie z wirtualnych sieci SAN, list kontroli dostępu (ACL) i inteligentnych mechanizmów przetwarzania ramek.

Obsługa dużych sieci pamięci masowych

Moduł Cisco MDS 9000 24/10-port SAN Extension Module umożliwia wdrażanie dużych, skalowalnych rozwiązań rozszerzających sieć SAN.

Najważniejsze cechy

  • Niższy całkowity koszt użytkowania dzięki konsolidacji sieci SAN
  • Wykorzystanie komponentów Cisco MDS 9700 Series
  • Dostępność na poziomie rozwiązań klasy korporacyjnej
  • Transformacja biznesowa dzięki wdrożeniu chmury korporacyjnej
  • Uproszczone zarządzanie zasobami IT
  • Solidne mechanizmy zabezpieczające
  • Zaawansowane mechanizmy diagnostyczne i narzędzia do rozwiązywania problemów