Usprawnione zarządzanie zasobami dzięki Maximo

System zarządzania zasobami Maximo spełnia funkcje rozwiązań EAM. Dzięki funkcji gromadzenia danych pochodzących z Internetu Rzeczy zebranych przez użytkowników, czujniki i urządzenia, Maximo ostrzega o nieplanowanych przestojach zasobów, a także informuje o ich zwiększonej wydajności działania. Dane te pozwalają także obserwować poziom wykorzystania zasobów w czasie bliskim rzeczywistemu w różnych ośrodkach, wydłużają okres efektywnej eksploatacji sprzętu, usprawniają zarządzanie łańcuchem dostaw, pozwalają sprawniej zarządzać majątkiem przedsiębiorstwa, zwiększają zwrot z inwestycji w zasoby i odsuwają w czasie konieczność kolejnych zakupów. Obejrzyj poniższy materiał wideo, aby zobaczyć rozwiązanie w akcji.


Czas przestojów krótszy o 5–20%

Usprawniaj procesy operacyjne, zapewniając wyższy poziom dostępności, niezawodności i wykorzystania zasobów. Klienci zaobserwowali ograniczenie czasu przestojów i kosztów materiałów nawet o 20%.

Wzrost efektywności pracy o 10–20%

Korzystaj ze scentralizowanego zarządzania działaniami obejmującymi planowanie długo- i krótkoterminowe; konserwację zapobiegawczą, reaktywną i realizowaną w zależności od stanu zasobów; zarządzanie załogami; optymalizację zasobów i wskaźniki wydajności.

Spadek zapotrzebowania na zapasowe wyposażenie o 20–30%

Wyeliminuj nadmiarowy/przestarzały sprzęt; usprawnij zarządzanie łańcuchem dostaw. System zarządzania zasobami Maximo planuje zapasy w celu precyzyjnego zaspokajania zapotrzebowania. Zarządza relacjami z dostawcami z uwzględnieniem wymogów wynikających z umów.

Wskaźnik wykorzystania zasobów wyższy o 3–5%

Masz możliwość monitorowania instalacji, specyfikacji, stanu, kalibracji i kosztów zasobów z poziomu jednego zintegrowanego systemu informatycznego, a także zarządzania nimi.

Najważniejsze cechy

  • Zarządzanie zasobami
  • Zakupy i zarządzanie materiałami
  • Elastyczność chmury
  • Dokładny widok stanu zasobów
  • Zarządzanie usługami
  • Zarządzanie pracą
  • Zarządzanie umowami
  • Inteligentne planowanie
  • Dostęp z poziomu wszystkich urządzeń mobilnych