Wyróżnione funkcje

Zarządzanie zasobami

Zarządzanie wszelkimi typami zasobów poprzez definiowanie i opisywanie funkcji zasobów, tworzenie hierarchicznych relacji, monitorowanie szczegółów zasobów i dostarczanie powiązanej dokumentacji, automatycznie wykorzystywanej w pracy.

Zakupy i zarządzanie materiałami

Planowanie zapasów w celu precyzyjnego zaspokajania zapotrzebowania poprzez dostępność właściwych części we właściwym miejscu i czasie.

Elastyczność chmury

Przedsiębiorstwa coraz częściej wybierają model SaaS. Przemawiają za nim łatwe do określenia koszty, bezproblemowy przebieg wdrożenia oraz aktualizacje przeprowadzane przez dostawcę. Wdrożenie rozwiązania Maximo w chmurze wymaga mniejszej ilości własnych zasobów IT, co obniża ryzyko operacyjne i koszty informatyczne. A zasoby można wykorzystane tam, gdzie są faktycznie potrzebne. W modelu SaaS to dostawca odpowiada za aktualizacje, dzięki czemu klienci zawsze korzystają z najnowszych funkcji.

Dokładny widok stanu zasobów

Oprogramowanie Maximo Asset Health Insights pozwala klientom zarządzać stanem zasobów w oparciu o zróżnicowane dane pozyskane z Internetu rzeczy. Łączy ono dane z czujników monitorujących zasoby oraz innych źródeł — na przykład informacje pogodowe — z dokumentacją zasobów i przebiegiem prac, a następnie przeprowadza analizę określającą stan zasobów. Wyniki ułatwiają dążenie do modelu konserwacji zależnej od stanu zasobów, ograniczając marnotrawstwo wysiłków związanych z serwisowaniem.

Zarządzanie usługami

Zarządzanie zróżnicowanymi klientami w jednej instancji oprogramowania ułatwia bezbłędne fakturowanie i zwiększa efektywność świadczenia usług.

Zarządzanie pracą

Usprawnione planowanie, tworzenie harmonogramów, kierowanie i realizowanie zadań dzięki udoskonalonemu zarządzaniu zleceniami pracy. Organizacja pracy według priorytetów, środków i zasobów.

Zarządzanie umowami

Zarządzanie umowami z dostawcami z uwzględnieniem takich kategorii umów, jak umowy zakupu, dzierżawy, wynajmu, gwarancyjne, dotyczące stawek, ramowe, szablonowe i zdefiniowane przez użytkownika.

Inteligentne planowanie

Narzędzie Maximo Scheduler Plus to zaawansowane rozwiązanie do zarządzania pracą, które zbudowano na fundamencie oprogramowania Maximo Scheduler. Pozwala przedsiębiorstwom zoptymalizować planowanie konserwacji i napraw, łącząc dostępne w czasie bliskim rzeczywistemu dane pogodowe oraz dane o zasobach z zaawansowanymi funkcjami analitycznymi, co sprzyja pogłębionym analizom i trafnym decyzjom. Osoby odpowiedzialne za harmonogramy i planiści otrzymują właściwe narzędzia do zarządzania złożonymi projektami w postaci ekranu wizualizacji prezentującego ścieżkę krytyczną oraz postęp w realizacji zadań za pomocą wskaźników czasowych i procentowych.

Dostęp z poziomu wszystkich urządzeń mobilnych

Rozwiązanie Maximo Anywhere zapewnia zdalny dostęp do procesów oprogramowania Maximo Asset Management, zapewniając wyższą kontrolę nad przebiegiem prac i zasobami na urządzeniach mobilnych. Umożliwia pracownikom mobilnym sprawniejsze wykonywanie planowanych prac za pomocą urządzeń z systemami operacyjnymi iOS, Android lub Microsoft Windows dzięki eliminacji wielu bezproduktywnych czynności, wypełniania dokumentów i wprowadzania danych.

Przykłady wdrożeń

Obraz studium przypadku

Poszukiwanie sposobu na integrację informacji o zasobach w całym cyklu ich życia z myślą o infrastrukturze i obiektach

Ferrovial
Przeczytaj opis wdrożenia
Obraz studium przypadku

IBM Maximo Asset Management pozwala wykorzystać nowe możliwości i sprzyja transformacji przedsiębiorstwa

Cheniere Energy, Inc.
Przeczytaj opis wdrożenia

Francuski przewoźnik kolejowy skraca czas wdrażania innowacji dzięki Watson IoT

SNCF

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Obsługiwane przeglądarki: Microsoft Internet Explorer 7, 8, 9 i 10; Mozilla Firefox 3.6, 4, 10, 17 i 24; demo na żywo wymaga przeglądarki IE 10 lub Firefox 24.

    Wymagania sprzętowe

    Użytkownicy muszą korzystać ze stacji roboczych obsługujących jedną ze wskazanych przeglądarek internetowych.

      Zobacz, jak to działa

      Kup teraz i postaw pierwszy krok