Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Algorithmics Integrated Market and Credit Risk zarządza ryzykiem rynkowym i kredytowym w obszarze wszelkich aktywów, rodzajów instrumentów finansowych i sektorów branżowych. Niniejsze korporacyjne rozwiązanie spełnia potrzeby kierowników ds. ryzyka, którzy oczekują rzetelnych analiz i raportów. Poza tym zaspokaja wymagania traderów, oferując natychmiastowo otrzymywane i praktycznie użyteczne informacje. Udostępnia miary kredytowe i xVA uzyskane w symulowanych warunkach rynkowych, jeszcze zanim zostanie przeprowadzona transakcja. Traderzy mogą wyceniać transakcje niezagrażąjące bezpieczeństwu przedsiębiorstwa skuteczniej niż transakcje o wysokim stopniu ryzyka. Współpracują z kierownikami ds. ryzyka, aby zawierać więcej transakcji, nie zwiększając ogólnej ekspozycji na ryzyko.
IBM Algorithmics Integrated Market and Credit Risk

Wykorzystywanie modeli wewnętrznych

Obliczanie opartych na symulacjach przez traderów miar ryzyka rynkowego, ekspozycji kredytowych i miar xVA w chwili transakcji w celu ustalania konkurencyjnych cen na podstawie wiarygodnej oceny ryzyka.

Obniżenie wymogów kapitałowych

Kwalifikacja do zatwierdzenia modelu wewnętrznego zgodnie z Basel III i FRTB oraz zaimplementowania bardziej skutecznego hedgingu.

Uwzględnienie spektrum instrumentów

Spektrum instrumentów portfela handlowego obejmujące instrumenty finansowe, kursy walut, towary i produkty pochodne, które rozciąga się na 20 rynków geograficznych i 400 produktów finansowych.