Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Marketing Operations, dawniej pod nazwą Unica Marketing Operations, oferuje zaawansowane funkcje zarządzania projektami, które pomagają wydajnie i sprawnie realizować kampanie marketingowe. To scentralizowane rozwiązanie klasy korporacyjnej umożliwiające współpracę, wymianę spostrzeżeń oraz automatyzację programów marketingowych i procesów zatwierdzania w Twojej organizacji. Dzięki skróceniu czasu podejmowania decyzji, eliminacji nadmiarowości i rozpoznawaniu okazji do wprowadzania udoskonaleń w całym ekosystemie programu marketingowego przynosi większy zwrot z inwestycji.
IBM Marketing Operations

Szybki start kampanii marketingowych

Błyskawiczne wdrażanie kampanii dzięki integracji faz planowania i realizacji na jednej platformie pracy zespołowej.

Wykorzystanie potencjału wspólnych zasobów cyfrowych

Współużytkowanie i wielokrotne wykorzystanie zasobów marketingowych, danych i informacji sprzyja wyższej wydajności i stosowaniu sprawdzonych procedur.

Zarządzanie budżetem marketingowym w jednym miejscu

Niższe koszty wynikające ze scentralizowanego monitorowania budżetów i wydatków marketingowych oraz ściślejszej kontroli nad nimi.

Ocena wpływu decyzji na budżet

Tworzenie i przydzielanie budżetów, definiowanie oczekiwanych wyników i korygowanie planów w miarę potrzeb, analiza wpływu zmian wydatków.

Features of IBM Marketing Operations

  • Integrated planning and management
  • Security-rich asset library
  • Centralized expense management
  • Financial management tools for budgeting and forecasting

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM