Oferowany przez IBM pakiet zarządzanych usług zapewnienia mobilności to m.in.:

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi w zakresie ich udostępniania i nadzorowania

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM), kluczowa usługa w skali całego przedsięwzięcia, uwzględnia takie produkty jak IBM Fiberlink, Maas360, Air Watch, MobileIron czy JAMF. Dział IT w przedsiębiorstwie klienta lub inna firma będąca dostawcą ma możliwość udostępniania platform sprzętowych i zarządzania nimi na systemach operacyjnych iOS, OS X, Android, Google, BlackBerry i Windows. Dział IT może z jednego centralnego miejsca autoryzować urządzenia, resetować hasła, blokować urządzenia lub czyścić ich pamięć, a także nadzorować dostęp użytkowników w oparciu o ustalone strategie bezpieczeństwa.

Obsługa większości urządzeń użytkowników

Rozwiązanie umożliwia wdrażanie i wspieranie najpopularniejszych smartfonów, tabletów, komputerów Mac i PC oraz urządzeń o zwiększonej wytrzymałości, a także zarządzanie nimi. Obsługiwane są komputery Mac i PC, urządzenia z systemami Android, Google, Windows i BlackBerry oraz urządzenia o zwiększonej wytrzymałości. Usługi IBM dostępne na zasadzie subskrypcji stworzono z myślą o urządzeniach, funkcjonalności i możliwościach, dlatego zapewniają przewidywalność, elastyczność i efektywność kosztową bez względu na sposób, w jaki korzystają z nich pracownicy.

Konteneryzacja — bezpieczny dostęp, mniejsze ryzyko

Konteneryzacja chroni aplikacje i dane korporacyjne, segregując je i umieszczając w odrębnych środowiskach na każdym urządzeniu. Na granicy separacji zasobów obowiązują korporacyjne strategie bezpieczeństwa, w tym silne hasła. Danych firmowych nie można skopiować do „prywatnej” części telefonu, a wiadomości e-mail otrzymanej w pracy nie można przesłać dalej z prywatnego konta poczty e-mail. W razie potrzeby kontener można zdalnie wymazać bez naruszania prywatnych danych użytkownika.

Sklep z ofertą niestandardowych aplikacji

Możesz założyć wewnętrzny sklep z aplikacjami mobilnymi i wygodnie nim zarządzać — polecać lub blokować wybrane aplikacje w oparciu o strategie, role użytkowników i uprawnienia przypisywane na poziomie grup. Dostarczać aplikacje i aktualizacje wszystkim pracownikom. Śledzić informacje dotyczące instalacji, wykorzystania czy pamięci masowej aplikacji, a także błyskawicznie usuwać aplikacje w przypadku zmian kadrowych.

Brama sieciowa klasy korporacyjnej a bezpieczeństwo przeglądarki

Jeśli nie wymagasz zaawansowanych zabezpieczeń zapewnianych przez konteneryzację, możesz sięgnąć po bramę sieciową klasy korporacyjnej dostępną za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Funkcja ta oferuje sporo możliwości — możesz na przykład ograniczać dostęp z poziomu urządzeń pracowników w oparciu o role, członkostwo w grupach lub inne, specyficzne wymagania. Dane wysyłane i otrzymywane przez urządzenie są szyfrowane. Możesz także zablokować urządzenie, które nie spełnia wymagań obowiązującej strategii bezpieczeństwa.

Bezpieczne funkcje zarządzania treścią

Brama sieciowa klasy korporacyjnej zapewnia użytkownikom bezpieczny dostęp do treści z poziomu ich urządzeń mobilnych. Dane na urządzeniu są szyfrowane zarówno podczas przesyłania, jak i w spoczynku. Obsługiwane są także najpopularniejsze typy dokumentów. Dostępem z przeglądarki zarządza się w oparciu o potrzeby pracowników lub członkostwo w grupach. A jeśli urządzenia nie spełniają wymogów bezpieczeństwa, dostęp do treści można odebrać.

Zobacz, jak to działa

Dowiedz się więcej